يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه احسان بی ریا تحلیل تاثیر الگوریتم های غیر حساس به حافظه پنهان بر پیچیدگی محاسباتی عملیات ماتریس های حجیم A-10-853-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه حمید بیگدلی برنامه ریزی چند هدفی فازی با رویکرد دو قطبی A-10-999-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فیروز پاشائی تعمیم شرط ‎$ \Delta x = \lambda x $‎ در قضیه تاکاهاشی به ابررویه‌های فضاگون در فضای دسیتر A-10-937-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه غلامعلی پرهام آزمون مانایی سری‌های زمانی با استفاده از مدل‌بندی موجک‌های موضعی مانا A-10-515-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مهدی پناهی کران پایین جدیدی برای کمترین مقدار ویژه‌ی حاصل‌ضرب آدامار یک M-ماتریس و معکوس یک M-ماتریس A-10-112-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علیرضا پو حسنی یک نظریه ارگودیک برای سیستم متغیرهای اندیس دار A-10-69-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علیرضا پو حسنی تعمیم مفهوم فشردگی به توپولوژی های نرم A-10-69-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه حسین پوربشاش مدل سازی دینامیک ویروس HIV-1 در تقابل با سلول های T-CD4 A-10-215-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سارا پوینده يك بررسي از هم متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي تعميم يافته A-10-896-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمدعلی پیرایش ارائه یک مدل موجودی-مسیریابی برای کالای فاسدشدنی A-10-880-1
 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017