پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مرتضی بسطامی، حسین تاجمیر ریاحی، علي پورعابدین اثر مدلسازی دستگاه پله های دوطرفه در سازه‏های بتن آرمه 3842
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مهدی درخشندی، وحید بصیریزدی،عليرضا آذربخت اثر نحوه انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ دینامیکی شیبهای خاکی 8713
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی محمد رضا سقازاده، احمدرضا محبوبی، سعید قربان بیگی اثر نسبت عمق به قطر تونل بر نشست تونل های با حفاری مکانیزه 5849
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مسعود تابش، صادق بهبودیان، سید حسین سجادی فر اثر هدفمند سازی یارانه ها بر تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر نیشابور 4105
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی عباس کرم الدین، فریدون ایرانی، امیر باغبان اثر کنترل کننده فازي بر کاهش ميزان خسارت سازه ‏ها 8314
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مهرداد مقدس، علي رئيسي استبرق، جمال عبداللهی اثر کیفیت آب بر خواص مکانیکی یک خاک متورم شونده در سیکل های تر و خشک 6214
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مهدي قليخاني، کاظم بدو اثر یخ زدگی و ذوب شدگی متناوب بر ضریب نفوذپذیری رس متراکم و عایق های ژئوسینتتیک(GCLs) 6773
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی محمود بزرگوار، احمد شوشتري اثرات انفجار بر ساختمانهای بتنی مقاوم در برابر زلزله 4032
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی آرمین سفیدکار لنگرودی، مجید احتشامی اثرات زيست محيطي توسعه صنايع دامپروري بر آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني 6506
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی مونا غفوری آذر، محمد هادی داودی، ابراهیم امیری تکلدانی اثرات ناشی از حفره برداشت مصالح شن و ماسه بر پروفیل بستر رودخانه 8763
 << صفحه قبلي   [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020