پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی محمد علی پاشاباوندپوری تاثیر پوزولان بر خصوصیات تورمی و تراکمی خاک رس تثبیت شده با آهک در معرض سولفات 6302
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی فاطمه فرشی، عبدالرضا کبیری سامانی، محمدرضا چمنی تنش برشی متوسط کف و دیواره ها در جداره صاف کانال ذوذنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی با استفاده از نگاشت همدیسی 2607
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی پرویز قدوسی، عليرضا عباسيان حسيني، سید حمید ضیاالحق، امين نيك اختر مدیریت نوین پروژه های عمرانی با بکارگیری "تفکر ناب"، تئوری موفق در تولید 9083
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی I.Rasoolan ,S.A.Sadrnejad 3D & three phase's micromechanical constitutive model for the Uniaxial compression test of concrete 2535
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Ali R. Ahmadi, Foad Ghasemi, Ehsan Sadrossadat, Ahmad Ghasemi A comparison of sophisticated neural network and Finite Element Method in estimating of variations inpermeability of earth-dam body in leakage phenomenon 8228
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Mojtaba Mohamadian , Saeed Shojaee A Level Set Method for Structural Shape and Topology Optimization Using Radial Basis Functions 3532
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی M. R. Ashory, M. Jaafari, M. M. Khatibi, A. Malekjafarian A new wavelet-based method for determination of mode shapes: Experimental Results 9449
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Ahmadabadi.M, Bahraminezhad.N Active Earth Pressure of Modeled Strip Load Surcharge on Rigid Walls 2171
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Yazdan Hayaty , Morteza Eskandari-Ghadi, Mohammad Rahimian, Mehdi Raoofian Analytical solution for axisymmetric thermoelastodynamic problems in a transversely isotropic half-space under a surface loading 7483
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی H. Kazemi Noureini, N. Khaji Application of Spectral Finite Element Method in Analysis of Transient Elastodynamic Problems 7020
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020