پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Anoushirvan Farshidianfar, Saeed Soheili Tuned Liquid Column Dampers with Period Adjustment Equipment for Earthquake Vibrations of High-rise Structures 8722
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی J. Chapokpour, J. Farhoudi, M. H. Omid Two dimensional analyzes of flow structure in vortex settling basin 6155
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی J. Chapokpour, J. Farhoudi, M. H. Omid Two dimensional analyzes of flow structure in vortex settling basin 6855
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی M. S. Karimi, M. Nasseri, E. Maroofi Using NSM Method in R/C Beams Strengthening by FRP Strips 7745
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی Asadollahfardi. G, Salami. M, Ghiasi.B Wetland Water Quality Zoning by Fuzzy Clustering Analysis Technique A Case Study of Anzali Wetland 6552
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی عبدالحسین حداد، رضا اميني آهي دشتي آزمایش امواج سطحی پیوسته برای ارزیابی سریع ظرفیت باربری شالوده های سطحی 6508
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی میثم سالاری جزی، علی محمد آخوند علی، علیرضا دانش خواه آزمون روند و تحلیل دگرگونی در سری های زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاه اهواز (رویکرد ناپارامتری) 2677
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی امید رضائی فر، سامان سرخوش، محمدرضا دوستمحمدی، اکبر اسفندیاری آشکارسازی خرابی در سازه های پانلی 3676
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی علی بزان، سعید همتی، آیدا متحدین، زهرا شریعت پناهی آلودگي صوتي تهديدي جدي براي سلا مت انسان 10763
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - ششمين کنگره ملي مهندسي عمران گروه فني ومهندسی محسن ملکی نژاد شهربابکی، رضا رهگذر، امید حسینی راوری زاده، زهرا محمودزاده آنالیز استاتیکی سيستم تركيبي قاب محیطی، هسته مركزي و كمربند خرپایي در برابر نیروهای جانبی در سازه‏های بلند 2318
 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020