سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش¬های مناطق کویری ایران، عمدتاً به علّت دور از دسترس¬بودن و پراکندگی گویشوران آن، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي حدود 10 گویش از مناطق کویری ایران، چگونگی دستگاه شمار و معرفگي آن¬ها مشخص شود. در اين گويش¬ها اسامي مفرد، مانند فارسی معیار، نشانه¬اي ندارند، ولي نشانه¬هاي جمع در آن¬ها بسیار نزدیک به یکدیگراند که البته گویش سمنانی از این قاعده مستثناست و ساختاری کاملاً متفاوت دارد. همچنین از نظر ساختار نکرگی، در تمام گویش¬های مورد مطالعه به غير از سمنانی، اسامي نكره مانند فارسي معيار به¬کار می¬روند. نشانه¬هاي معرفه نیز در این گويش¬ها بسیار به یکدیگر شباهت دارند. از آنجايي‌كه اين گويش¬ها در منطقۀ وسيعي از استان¬هاي ديگر پراكنده شده¬اند، شاید بتوان چنين نتيجه گرفت كه احتمالاً بسياري از دیگر گويش¬هاي اين منطقه نیز از اين نشانه¬ها براي جمع بستن و معرفه كردن اسامي استفاده مي¬كنند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني لیلا کریمی دکتر محمدهادی فلاحی

دستگاه شمار و معرفگي در برخی گويش‌هاي مناطق کویری ايران

1800-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

واك¬دار كردن همخوان¬هاي سايشي بر پايۀ «دستور ورنر»، در بر¬ساختن بُن¬هاي فعل در زبان¬هاي ژرمني، نام «دگرگوني واجي» به خود گرفته است. اين ويژگي در دستور زبان پارسي نو نيز وجود دارد؛ به طوري كه دگرگوني¬هاي آوايي¬اي كه در روند بر¬ساختن بُن¬هاي فعل از ريشۀ فعل پديد مي¬آيند، از پيچيده¬ترين گفتمان¬هاي آوا¬شناسي به شمار مي¬آيند. اين نوشته تلاش مي¬كند تا نشان دهد كه اين پديده براي زبان پارسي نو نيز صادق است. بر مبناي يافته‌هاي اين پژوهش مي¬توان به اين نتيجه رسيد كه دستور سنّتي زبان¬هاي ايراني با سانسكريت و زبان¬هاي اروپايي تا اندازۀ بالايي خويشاوند است، امّا اين خويشاوندي به فراموشي سپرده شده است. همان¬گونه كه پديده¬هاي «دگرگوني واجي» و «واكه¬آرايي هند و اروپايي» نشان مي¬دهند، بررسي زبان¬هاي خويشاوند، مي‌تواند راه¬گشايي براي ريشه¬يابي دستورهايي باشد كه بر زبان¬شناسي، واج¬شناسي و آوا¬شناسي زبان¬هاي ايراني، حكم¬فرما باشد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني نويد فاضل

دگرگوني واجي بر پايه¬ي دستورِ وِرنِر در زبان¬هاي ژرمني و شمول آن به زبان¬هاي ايراني

1777-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ايران، دوزبانگی و دوزبان¬گونگی، پدیده¬ای رایج است. ایران به دليل وسعت زیاد و پراکندگی قومی و فرهنگی، از نمونه¬های جالب این مفهوم است. مطالعات پیشین، تأثیر پرورش کودک محیط¬های دوزبانه را عاملی در بازدارنده در تحوّل شناختی او مي¬دانست، اما مطالعات اخیر تأثير این عامل را بر تحوّل و کسب توانایی¬های شناختی اين افراد، مثبت ارزيابي مي¬كند. برخي محققین معتقدند كه تداخل متقابل زبان¬ها، به فرد دوزبانه مي¬آموزد تا از راهکارهای شناختی بیش¬تر و مؤثرتری استفاده کند. برخی نيز معتقدند دوزبانگی توانایی¬های فرازبانی را در کودکان افزایش مي¬دهد. در دوزبانگی، هر دو زبان به طور متقابلی فعال هستند و مناطق بازنمایی¬های مشترکی را در مغز دارا هستند. فرد دو¬زبانه، بیش¬تر توانایی کنترل بازداری و توجه انتخابی را در فرایندهای شناختی دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر ایمان‌الله بیگدلی - دکتر محمد محمدی‌فر - دکتر محمود نجفی

دو زبانگی، دو زبان گونگی و تاثیر آن‌ها بر توانایی‌های شناختی

706
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

بیابانک، روستایی تاریخی است که در جنوب غربی شهر سمنان در دامنۀ جنوبی رشته کوه¬های البرز واقع شده است. در زبان پهلوی واژه کهن «آپانیک» به معنی آبی (آب + ¬ی¬نسبت) است. بنابراین، بیابانک را می¬توان سرزمین بدون آب یا کم¬آب نامید که در جنوب شرقی لاسگرد «آپاما» قرار دارد. زمین¬های مستعدِّ کشاورزی که حاصل پخش¬شدن سیلاب¬های رشته¬کوه البرز جنوبی در دشت¬های کنار کویر است، انسان¬های حاشیۀ کویر را به تکاپوی یافتن آب انداخت تا اینکه با ایجاد قنات¬های متعدّد، امکان کشاورزی و اسکان موقّت و دائم را در روستاهای کویری فراهم آوردند. اهالی روستای بیابانک به گویش محلی بیابانکی تكلّم می¬کنند که از شاخه¬های مهم گویش¬های قومیسی (گویش¬های نواحی سمنان¬) است. این گویش¬ها، بازماندۀ زبان¬های باستانی و میانه هستند که در نواحی کویر مرکزی ایران با تغییراتی به حیات خود ادامه داده¬اند. آب، مایع حیات، علت¬العلل آبادانی و ایجاد آبادی¬هاست. از آنجا‌که پایه و محور حیات در همۀ جوامع، آب است و اهمیّت ویژۀ آب در ادامۀ حیات روستاهای کویری بر کسی پوشیده نیست، بر آن شدیم تا ردّپای آب را در گویش بیابانکی به اندازۀ توان و بضاعت اندک خویش دنبال کنیم.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني مجید صبوری

ردپای آب در گویش بیابانکی

1536-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

درون¬مایۀ فرهنگ عامّه، هنرهای تجسّمی، تاریخ ادیان باستان و زبان و ادبیّات است که آشنایی با این علوم و ارتباط آن¬ها با یکدیگر، به شناخت فرهنگ عامّه كمك مي¬كند. در فرهنگ عامّه، شناخت و بررسی ضرب¬المثل¬ها و ریشه¬های داستانی آن¬ها، می¬تواند محقّق را در معرّفی باورها، رسوم و ریشه¬های اعتقادی آن¬ها و معرّفي لهجه¬های گمنام، ياري برساند. در این مقاله به بررسی چندین ضرب¬المثل و جُستار در ریشه¬های داستانی آن در فرهنگ عامّه¬ي شهر نیاسر از توابع شهرستان کویری کاشان پرداخته می¬شود. هدف از اين پژوهش، معرّفی گویش گمنام این شهر و چگونگی ساختار و چینش معناهای داستان از باورها و اعتقادات مردم می¬باشد که پیوندی عمیق با هنرهای تجسّمی، معماری و ادبیّات دارد و بی¬ارتباط با تاریخ ادیان باستان هم نیست. به علّت این که تمام این مباحث و بیان ارتباط آن¬ها با یکدیگر در موضوع این مقاله نمی¬گنجد، به طور مختصر و در حدِّ آشنایی با نگین سبز کویر، به ارائۀ مطلب پرداخته¬ايم.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر سیدمحمد امیری - زهرا جلوداريان

ریشه‌های داستانی امثال‌الحکم در گویش نیاسری

515
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

زبان سنگسری، به عنوان بنای ادبی تاریخی و ميراث فرهنگی اين منطقه می¬تواند جاذبۀ گردشگری ادبی و زبان¬شناسی باشد. سنگسري¬ها از اوّلين دسته‌هاي آريايي هستند که به ايران آمده‌اند و هنوز گويش باستاني ويژۀ خود را حفظ کرده¬اند و به سنن باستاني پايبند هستند. زبان سنگسري، زباني مخصوص (احتمالاً نوعي زبان سکايي) و عضوي از شاخۀ غربي و شمال‌غربي زبان‌هاي ايراني است كه آن نيز به‌ نوبۀ‌ خود شاخه‌اي از زبان‌هاي هند و اروپايي است. همچنين زبان سنگسري در موارد عديده به خوارزمي قديم شباهت دارد. زبان و گويش سنگسري را محقّقين ايراني و مستشرقين، يادگار زبان باستاني مي¬دانند. محقّق در اين مقاله با استناد به چند منبع، به بررسي زبان و گويش سنگسري پرداخته است. بر اساس مستندات مي¬توان فهميد که زبان سنگسري، زباني کاملاً مستقل است و به عنوان يک زبان زنده در دنيا به حساب مي¬آيد و دليل زنده ¬بودن آن، آموزش اين زبان در خانواده¬ها در دورۀ معاصر است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني صدیقه ملائیان

زبان ميراث ماندگار ملت‌ها (زبان سنگسری میراث فرهنگی قومس)

2098-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

زبان، به عنوان وسیلۀ اساسی تبادل اندیشه¬ها، موضوع¬های مختلف را تحت تأثير قرار می¬دهد. از آن¬جا که علم روان¬شناسی زبان، محل تلاقی روان¬شناسی و زبان¬شناسی است، پدیدۀ دو¬زبان¬گرایی و تأثیرات روانی- اجتماعی آن را می¬توان تحلیل روان¬شناسانه کرد. بخش مهمّی از ارتباط کلامی ما را استعاره تشکیل می¬دهد. استعاره موجد یک ضرورت اجتماعی و ماهیّت آن جمعی و اشتراکی است. با توجه به شكل¬هاي مختلف نمود استعاره¬ها در زندگی و تأثير¬پذيرفتن آن¬ها از زبان و گویش، تغییر در آن¬ها، می¬تواند شاخصی برای ارزیابی تحوّلات اجتماعی و فرهنگی باشد. با توجه به پیامدهای مهم تربیتی گویش¬ها، نشانگرهای سبک زبان¬شناختی مثل مفاهیم استعاره¬ای موجود در گفتار روزمره در کنار نشانگرهایي مثل ضمایر، افعال و اسامی، ما را از چگونگي احساس و فکر ديگران آگاه كند و این امر ارتباط زبان¬شناسی و روان¬شناسی را در گسترۀ توجه به زبان در کمک به مراجعان، مورد تأکید قرار می دهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر ایمان‌الله بیگدلی - دکتر محمد محمدی‌فر - دکتر محمود نجفی

زبان‌شناسی و روان‌شناسی: اهمیت نقش زبان استعاری

693
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش سمنانی، جزء شاخۀ غربی زبان¬های ایرانی و در بین زبان¬های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه¬های مرکزی ایران است. از نظر طبقه¬بندی تاریخی، این گویش اصیل، متعلق به حد فاصل زبان¬های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی¬های زبان¬های باستان را چون کُنایی، جنس و حالت، در خود حفظ كرده است. «حالت» که به تغییر شکل صورت یک اسم یا ضمیر در کاربردهای متفاوت دستوری اطلاق می‌شود، در زبان¬های ایرانی باستان در هشت حالت متفاوت بازنمایی داشته که در بسیاری از آن¬ها تمایزات جنس یا شمار در تغییر شکل حالات مذکور تأثیر¬گذار بوده است. گویش سمنانی، امروزه ویژگی حالت را به دو صورت فاعلی و غیر فاعلی بیان می¬کند. ساخت ملکی، در این گویش با ویژگی انتساب حالت غیر فاعلی (اضافی) به مالک، یکی از انواع ساخت¬های دستوری است. در این مقاله ساخت ملکی، در گویش سمنانی و از دیدگاه رده¬شناسی جزء¬گرا، مورد بررسی قرار گرفته است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني شادی داوری

ساخت ملکی در گویش سمنانی؛ پژوهشی بر اساس دیدگاه رده¬شناسی جزء¬گرا

1088-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

زبان مازندرانی، از زبان¬های کنارۀ دریای مازندران است. این زبان از خاور به باختر دارای تفاوت¬های آوایی و واژگانی است. این زبان از گذشته¬های دور، نگاه و نگرش خاور¬شناسان و دانشمندان ایرانی و انیرانی را به سوی خود جلب كرده است و درباره¬ی آن قلم¬فرسایی کرده‌اند. زبان سمنانی در شهر سمنان و برخی از مناطق پیرامون آن رایج است. در پیرامون سمنان افزون بر زبان سمنانی، زبان¬ها و گویش¬های دیگری چون سنگسری، لاسگردی، سرخه¬ای، افتری، شهمیرزادی و... نیز وجود دارد که دارای تفاوت¬هایی با زبان سمنانی هستند. زبان سمنانی از دید واژگانی و آوایی، دارای همانندی¬های فراوانی با مازندرانی است؛ هر چند که از دید دستوری در منفی کردن، نرینگی و مادینگی، ساخت¬های گوناگون فعل و... با زبان مازندرانی ناهمانندی¬هایی دارد. در این جُستار کوشیده شده، علاوه بر نشان¬دادن دگرگونی¬های واجی سمنانی و مازندرانی، اين دگرگوني¬ها با فارسی معیار نو از دوره¬ی باستان، مقايسه و سنجيده شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني جعفر اکبرپور

سنجش دگرگونی تاریخی برخی از واج‌های سمنانی با مازندرانی بهشهری و فارسی نوی معیار

425
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مناطق كويري ايران در حوزۀ جغرافيايي بسيار بزرگي از شمال شرقي تا جنوب شرقي، در محدودۀ خراسان، سمنان، اصفهان، يزد، كرمان و سيستان و بلوچستان گسترش يافته است. در اين قلمرو، گويش‌هايي با ويژگي‌هاي ممتازي ديده مي‌شوند. پژوهش‌هاي مربوط به اين گويش‌ها، بسيار نابه‌سامان‌اند؛ از سويي به دليل تنوّع گويش‌ها و نبود اطلس گويشي، بسياري از آن‌ها ناشناخته مانده‌اند كه بررسي تطبيقي همه‌جانبه، مي‌تواند در يافتن خط سير تحوّلات و تعيين وجوه مشترك آن‌ها راه‌گشا باشد. يكي از شيوه‌هاي علمي نويني كه مي‌تواند گامي مؤثّر در جهت به‌سامان كردن پژوهش‌ها و حفظ گويش‌هاي كويري باشد، تهيّۀ اطلس گويشي است. اطلس گويشي، صورت كنوني و تقسيمات مختلف اين گويش‌ها و تحوّل تدريجي آن‌ها را از ناحيه‌اي به ناحيه‌اي ديگر روشن مي‌كند. علاوه بر آن با تقسيم مناطق كويري به نواحي چندگانۀ گويشي، مي‌توان مرز ميان گويش‌ها را تعيين كرد. هدف اصلي اين مقاله، ارائۀ الگوي پيشنهادي در زمينۀ اطلس گويشي مناطق كويري است تا به وسيلۀ آن بتوان به شناختي فراگير و دقيق از اين گويش‌ها دست يافت.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر عصمت اسماعیلی - ابراهیم کنعانی

شناسایی توصیفی گويش‌های مناطق كويري بر اساس اطلس گویش‌شناسی

324
 << صفحه قبلي   [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020