سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در این مقاله تلاش شده به بررسی و صرف فعل در گویش دستجردی (دستگردی) پرداخته شود. روستای دستجرد در قسمت جنوب شرقی استان اصفهان و در بخش جرقویه علیا به مرکزیت شهر حسن‌آباد واقع شده است. از ویژگی‌های بارز فعل در این گویش، وجود پیشوندها و پسوندهای فاعلی در افعال گذرا و ناگذر در زمان گذشته و نیز وجود شناسه‌های فاعلی در افعال (گذرا و ناگذر) زمان حال است. هدف از نگارش این مقاله، صرف افعال و ویژگی‌های نحوی آن است، همچنین این مقاله، به توصیف بخشی از دستور گویش دستجردی که به مقولۀ صرف و بررسی ویژگی‌های آن اختصاص دارد، می‌پردازد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر علی‌محمد شاه‌سنی - عبدالحمید حیدری

صرف برخی ازفعل‌های ناگذر وگذرا درگویش دستجردی (دستگردی)

1390-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گويش مُحمدي (mohmedi)، یکی از گویش¬های منطقۀ جبالبارز جنوبی واقع در جنوب استان کرمان و يکي از گونه¬هاي گويش رودباري است. رودباري يکی از گويش¬های ايرانی دستۀ جنوب غربی است که در شهرستان¬هاي جنوبي استان کرمان شامل رودبار جنوب، کهنوج، منوجان¬قلعه، گنج و بخش¬هايي از جيرفت و عنبر¬آباد رايج است. اين پژوهش به صرف فعل در اين گويش مي¬پردازد و در آن مقولات ماده¬ها، شناسه¬ها، اجزای پيشين فعل، روش صرف فعل در زمان¬ها و وجه¬هاي مختلف و در نهايت فعل¬هاي کمکي، مورد بررسي قرار مي¬گيرد. صرف فعل در زمان¬ها و وجه¬هاي مختلف، بيش از ساير مباحث مربوط به فعل مورد نظر بوده و به صورت مفصل¬تر به آن پرداخته شده است. هم¬چنین صرف دو فعل لازم و متعدی برای هر زمان و وجه آورده شده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر محمد مطلبی سارا کردستانی

صرف فعل در گويش محمدي جبالبارز جنوبی

2045-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

روستای امام¬زاده اسماعیل(ع)، در شهرستان اقلید استان فارس، قرار دارد. امام¬زاده اسماعیل (ع)، از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است و چون ايشان در این روستا به خاک سپرده شده، نام این روستا از نام وی گرفته شده است. بنای بقعۀ آن به روزگار صفویه می¬رسد. مردم این روستا در حال حاضر برای ارتباط با یکدیگر از گویش خاصی استفاده می¬کنند. گویش این روستا از زمرۀ زبان¬ها و گویش¬های ایرانی است و متعلق به زبان¬های ایرانی نو غربی و از شاخۀ جنوب غربی است .مقالۀ حاضر به بررسی ضمیر و انواع آن در این گویش می¬پردازد. ضمایر شخصی جدا که با افعال متعدی به کار می¬روند، ساخت ارگتیو دارند. همچنین ضمایر اشاره هم با توجه به جان¬دار و غیر جان¬دار بودن و مفرد و جمع بودن، رفتاری متفاوت از فارسی معیار نشان می¬دهند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني نادره صفری نسترن توکلی

ضمیر و انواع آن در گویش روستای امام زاده اسماعیل (ع)

1609-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف اصلی اين پژوهش، کشف مهم‌ترین ويژگي تباین بین هجاهای بی‌تکیه و تکیه‌دار در گويش ابيانه¬اي است. به اين منظور، سخنان سه گویشور میان‌سال زبان ابیانه‌ای ضبط و چهل واژۀ دوهجایی از رشتۀ سخن دیجیتال قطع شده است. سپس نمونه‌های واژه‌های دارای تکیه آغازی و غیر آغازی تجزیه شده¬، مرز بین آواها کشیده شده و در نهايت واکه‌های¬شان از نظر پارامترهايي مانند شدّت، مدّت و بسامد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتيجۀ تحقيق اين است که تکیه در زبان ابیانه‌ای، مانند زبان¬های دیگر خانوادۀ ایرانی کمّی است. به نظر می‌رسد که در اين گويش، شدّت در علامت‌گذاری هجای تکیه‌دار نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا نمی‌کند. جای تکیه در زبان ابیانه‌ای به طرف آغاز واژه تغییر مکان پيدا می‌کند. همین ویژگی را می¬توان در زبان گورونی، زبان بهدینان ایران، پیدا کرد

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ولاديمير ايوانُف - ليلي دودي خودواوه

عروض و قافیه در گويش ابيانه¬اي

626
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

اين مقاله بر مبناي زبان¬شناسي عملي و با بهره¬گيري از مباني گويش¬شناسي نوشته شده و به توصيف مقابله‌اي فرايندهاي آوايي پُربسامد در گويش کرماني و گويش شيرازي مي¬پردازد. پس از بيان مسئلۀ، تحقيق، بحث مختصري در خصوص مختصات رده¬شناختي دو گويش¬ مورد نظر و جايگاه آن¬ در ميان گويش‌هاي ايراني ارائه مي¬شود و نحلۀ ارتباطي اين دو بررسي مي¬شود. سپس برجسته¬ترين فرايندهاي آوايي در این دو گویش، بررسی می¬شود تا از اين رهگذر، وجوه اشتراک و افتراق آن دو، بازنموده شود. به‌علاوه، دگرگوني¬هاي صوتي دو گويش در مقايسه با فارسي معيار گفتاري بررسی می¬شود. در پايان مقاله نيز به جمع¬بندي يافته¬ها و نتيجه‌گيري از بحث پرداخته¬مي¬شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني سيامک صاحبي - نسترن توکّلي

فرآيندهاي آوايي پربسامد دو گويش کرماني و شيرازي: يك بررسي مقابله‌اي

1492-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش رسمی معیار سبزواری یکی از گویش‌های منشعب از زبان فارسی دری است که در سبزوار، یکی از شهرهای حاشیۀ شمالی کویر مرکزی ایران، به عنوان گویش ارتباطی مردم این شهر استفاده می‌شود. در این مقاله چنانکه از نامش پیداست، فرآیندهای واجی این گویش را مورد توصیف و بررسی قرار داده‌ایم. از میان این فرآیندها، فرآیند واجی ابدال، آن هم بیشتر در حوزۀ مصوّت‌ها، بیش از دیگر فرآیندهای واجی فعّال است که سعی کرده‌ایم با دادن نمونه‌های فراوان اگر قاعده‌ای بر آن‌ها حاکم است، آن‌ها را استخراج کنیم. بدین ترتیب در این مقاله که فرآیندهای واجی در حوزۀ واژگان مورد توصیف قرار گرفته است و با زبان رسمی نوشتار سنجیده شده است، به فرآیندهای واجی ابدال، کاهش، افزایش، قلب و ادغام پرداخته‌ایم. گفتنی است که فرآیند واجی اخیر در این گویش برعکس ابدال کاربرد چندانی ندارد. در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که در این گویش، دو صامت میانجی n و t وجود دارد که در زبان فارسی نوشتاری اثری از آن به چشم نمی‌خورد. از طرف دیگر از پژوهش‌های میدانی دریافته‌ایم که واج‌های گویش سبزواری همان واج‌های زبان فارسی است با این تفاوت که در این گویش هنوز ē (یای مجهول) به کار می‌رود و گویش کهن و قدیمی پیران فاقد صامت ž بوده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر ابراهیم استاجی

فرآیندهای واجی در گویش سبزواری

209
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

يزد، مرکز استان یزد و مرکز منطقۀ وسیع و باستانی و کویری¬ای با همین نام در کشور ایران است. مردم یزد به زبان فارسی رایج با پاره‌ای ویژگی‌های گویشی سخن می‌گویند و بسیاری از واژه‌ها و ترکیبات زیبای فارسی را در گویش خود حفظ کرده‌اند. گویش یزدی بخشی از فارسی دری است. این گویش با لهجه¬های محلّی قهرود، کاشان، سیوندی و لُري قرابت و نزدیکی دارد. علاوه بر گویش یزدی، گویش مردم منطقۀ میمه، از گویش¬های باز¬مانده از زبان¬های اوستایی است که امروزه با تغییراتی در لهجه، بیش¬تر در مناطق مسکونی اطراف رشته¬کوه کرکس و ارتفاعات مرکزی ایران از محدودۀ شهر قم تا یزد در شهرها و بخش¬هایی چون چرقویه، کوهپایه، رودشیتن، نایین، اردستان، جوشقان، خوانسار، برخوار، میمه و زرتشتیان یزد و کرمان، بدان سخن می¬گویند. دو گویش میمه¬ای و یزدی از زبان مادّی اوستایی و پهلوی دری است که در هم آمیخته شده و آن‌را می¬توان از زبان¬های قدیم ایران دانست. این مقاله در پی آن است تا با تقسیم¬بندی گویش¬های مناطق مختلف، به معرّفی گویش¬های رایج در مناطق بیابانی یزد بپردازد و ضرورت حفظ این میراث فرهنگی و ملّی را یادآوری کند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني حمید خیرالدّین

فرهنگ و گویش مناطق بیابانی استان یزد

1045-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در کشور ما ایران، گویش¬های گوناگونی وجود دارد که هر کدام از آن¬ها، واژگان زیادی را در خود ذخیره کرده¬اند. جمع¬آوری این گویش¬ها، محتاج صرف زمان و وقت زیادی است. شهرستان نی¬ریز، در شرق استان فارس قرار دارد که از طرف شمال به شهرستان آباده، شهر بابک، کرمان و استان یزد، از جانب غرب به شهرستان¬های شیراز و استهبان، از طرف شرق به استان کرمان و هرمزگان و از طرف جنوب به شهرستان داراب و استان هرمزگان محدود است. گويش مردم اين شهرستان، به گویش نی¬ریز معروف شده است. انجام تحقیقات گوناگون در زمینه¬ي گویش¬ها، تحلیل¬های گوناگونی از آن‌ها به دست می¬دهد و انشعابات زبان معیار را مشخص می¬کند. هم¬چنین زمینه¬های تحقیقات جدید آواشناسی را نیز فراهم می¬سازد. ثبت و ضبط گویش¬ها و زبان‌های محلی، با توجه به نابودی تدریجی آن¬ها، یکی از وظایف مهمی‌است که بر عهدۀ ماست. بدیهی است اهتمام در حفظ و نگهداری گویش¬ها، محافظت از فرهنگ ارزشمند گذشتگان می¬باشد. اين پژوهش در پي آن است تا ضمن معرفي كوتاه شهرستان ني¬ريز، برخي از فرايند¬هاي واجي اين گويش را بررسي و توصيف كند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني سید احمد موسوی مقدم

گذری بر گویش نی‌ریز

2156-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، ترانه‌ها، اسطوره‌ها و اصطلاحات یک منطقه، نمودار هویّت ساکنان آن منطقه است. هویّتی که تلفیقی از اسطوره‌های ایرانی و اعتقادات اسلامی است. در این مقاله تلاش شده است گزیده‌ای از آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، اصطلاحات و اعتقادات و باورهای مردم قوچان بیان شود. مطالب حاضر بیشتر از راه مصاحبه با افراد مسن و سالخورده بدست آمده و مختصری از آن با مطالعۀ کتاب‌هایی که پیرامون قوچان و آداب و رسوم آن نوشته شده حاصل شده است. از آنجایی که برخی مراسم و آیین‌ها در سراسر ایران از دیرباز انجام می‌شده است در این مقاله تلاش شده است تا تفاوت‌ها ذکر شود و تنها مراسم و اعتقاداتی که تا حدّی به قوچان اختصاص دارد نوشته شود. البته باید گفت ارائۀ تمامی مراسم و باورهای یک منطقه بسیار فراتر از یک مقالۀ چند صفحه‌ای است. از این رو آنچه پیش روست گزیده‌ای است که سعی شده جامع و کامل باشد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني مرجان اقبال

گزیده‌ای از ادبیات عامۀ مردم قوچان

398
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

بررسی زبان کهن سمنانی، از دیرباز مورد توجه زبان¬شناسان و مستشرقین خارجی بوده و برخی از آن¬ها، دربارۀ این زبان، تحقیقات گسترده¬ای به عمل آورده¬اند. از جمله پژوهشگران این حوزه، می¬توان به «کریستین¬سن»، «هوتوم شیندلر»، «دورن»، «ویلهام گایگر» و «خانیکوف»، اشاره کرد. با بررسی نظریات مختلفی که از سوی زبان¬شناسان خارجی بیان شده، می¬توان نظریۀ «دورن» را در مورد گویش سمنانی پذیرفت. با توجه به نظریۀ دورن، زبان سمنانی ممزوجی از زبان¬های مازندرانی، خراسانی و اراکی است. پارت¬ها (اشکانیان) در منطقه¬ای از خراسان، سمنان و اراک، سکونت داشتند و اصولاً خود قومی قومسی¬تبار بودند و زبان سمنانی نیز باز¬ماندۀ زبان پارت¬هاست. در تأیید این نظر می¬توان به گویش ویدری در استان مرکزی اشاره کرد که در بسیاری موارد با زبان سمنانی همخوانی و تقارن دارد. این مقاله ضمن بررسی نظر پژوهش¬گران غیر ایرانی دربارۀ گویش سمنانی، نظریۀ دورن را به واقعیت نزدیک¬تر می¬داند و برای تأیید آن به بررسی قرابت و نزدیکی گویش سمنانی با گویش ویدری می¬پردازد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني خسرو عندلیب سمنانی

گویش اصیل سمنانی، زبان رسمی و درباری اشکانیان

1717-2
 << صفحه قبلي   [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020