سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

خوشبختانه در روزگار ما، ضرورت شناخت فرهنگ مردم و تلاش در ثبت و ضبط فولکلور، وجهه¬ي همّت قرار گرفته است. این توجه را باید مغتنم شمرد، اما رعایت نکاتی ضروري است که نگارش این مطلب بهانه¬ي آن بود. نگارنده معتقد است كه شرط ماندگاری زبان، آن است که دستش را در دست شعر بگذاریم! چه تنها از رهگذر ظرافت¬های شعرست که سخن، دل¬نشین و ماندگار می¬شود. بی¬تردید ادعای فرهنگ¬دوستی و كوشش در اين زمینه، ستوده و محرک فعالیت فرهنگی است، لکن تدارک لوازم از جمله کسب علم و پرورش ذوق، شرط توفیق در این راه است که نباید از آن غافل بود. بدین منظور، نگارنده بیت¬های کمی را انتخاب و ارائه می¬کند، اما از چند منظر، به تماشای آن¬ها می¬نشیند: ابتدا به آوا¬نگاری آن¬ها مي¬پردازد و آن¬ها را به فارسی رسمی بر می¬گرداند. سپس درباره¬ي معنی و کاربرد واژه¬ها و ترکیبات، به اختصار توضیح می¬دهد و در حد مجال می¬کوشد از خصایص صرف و نحوی آن¬ها، پرده بردارد و ظرافت¬های بلاغی و فراز و فرود سروده¬ها را آشکار کند. شاید اگر نه چراغ ـ دست کم ـ شمعی پیش پای مشتاقان این عرصه افروخته باشد. ان شاء الله.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر اسدالله نوروزی

اعلام در سروده‌های بومی

2275-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مطالعۀ علمي و گردآوري گويش‌ها، مي¬تواند مواد علمي ارزشمندي را در اختيار ایران¬شناسان قرار دهد تا با استفاده از آن بتوانند واژگان زبان فارسي را غني‌تر سازند. در این مقاله نشان داده می¬شود كه افعال گویش سبزواری بر اثر تحوّلات تاریخی از نظر ساختار واژه¬ها و واژه¬سازی در صرف برخی فعل¬ها با زبان فارسی تفاوت دارد. در اين پژوهش، ضمن تعریف و کاربرد افعال و سپس صرف افعال با مثال در گویش سبزواری، نکاتی یادآوری می¬شود که مختص گویش سبزواری است و تحوّل آوایی و ساختاری، نزدیکی به زبان¬های باستانی و کاربرد بیش¬تر فعل¬های ساده از فعل¬های مرکّب، تغیيرات یپشوندها و تغیير مصوّت (a) به (e) که یکی از ویژگی¬های فعل مضارع سبزواری است، روشن می‌شود اين پژوهش به طور مختصر و با نگاهي پويا به موادِّ زباني، به بررسي فعل و ويژگي¬هاي ساخت‌واژه در اين گويش پرداخته است تا گويش را به عنوان گونه‌اي از زبان¬هاي ايراني، پيوسته با فارسي، مرتبط ببينند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني آنیتا الداغی

افعال ماضی و مضارع در گویش سبزواری

469
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در این مقاله ابتدا به معرفی تحلیلیِِ آثار بین¬المللی اخیر در موضوع زبان¬ها و گویش¬های ایرانی می¬پردازم و بدین ترتیب مبنايی را پایه¬ریزی می¬کنم تا بر اساس آن، دورنمايی از آنچه را که شایسته و بایسته است در این حوزۀ مطالعاتی انجام گیرد، ترسیم کنم. به منظور معرفی وضعیت موجود، دو اثر انتشار ¬یافته در دهۀ حاضر را برگزیده¬ام. اثر اول، کتاب «قصه¬های وفسی» تأليف «دونالد استیلو» است كه دربارۀ یک زبان محلی ایرانی نوشته شده است. اثر دوم، کتاب «زبان¬های ایرانی» ویراستۀ «گرنوت ویندفور» است كه حاوی پانزده مقالۀ عموماً مفصّل، درباۀ زبان¬های ایرانی کهن و نو است. نگارنده، پس از معرفی تحلیلی و محتوايی خود از دو اثر مزبور، از ضرورت¬هايی که در مطالعۀ زبان¬ها و گویش¬های ایرانی به طور اخص يا به طور اعم وجود دارد، سخن خواهد گفت و بدین ترتیب دیدگاه و پیشنهاد خود را برای برداشتن گام¬های پژوهشی بعدی مطرح خواهد کرد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني محمّد دبیرمقدم

افق¬های پیش رو دورنمايی از مطالعۀ زبان¬ها و گویش¬های ایرانی

1124-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

چكيده تحقیق دربارۀ زبان‌ها، گویش‌ها، لهجه‌ها و تنوعات گونه‌ای آن‌ها ارزش شناختی، هویتی، آموزشی و تصمیم سازی اجتماعی اعم از فردی، قومی، ملی و بین المللی دارد. مطالعات ارزشمند نسبتاً قابل توجهی دربارة این موضوع از جانب علاقه مندان به گویش‌شناسی و متخصصان زبان‌شناسی انجام شده که در خور تقدیر است ولیکن به نظر می‌رسد که برخی از این تحقیقات دارای آسیب‌های روش شناختی و عدم انسجام است، لذا با طرح ملی گردآوری و توصیف گویش‌ها به روش واحد و تنوع لهجه‌ها با هدف دستیابی به اطلس زبانی به صورت یک طرح تحقیقاتی، ضمن مرتفع ساختن آسیب‌های موجود، هم تحقیقات گویش‌شناسی انجام شده جایگاه خود را بازخواهند یافت و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و هم سایر گویش‌ها و تنوعات لهجه‌ها و گونه‌های زبانی که تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند می‌توانند به صورت نظام‌ مند مورد مطالعه قرار گیرند. با توجه به این ضرورت، تحقیق حاضر درصدد ارایه الگویی برای این مهم در سطح ملی است. این تحقیق به صورت میدانی یا تحقیق عملی جهت توصیف و تهیۀ نقشۀ زبانی یا گویشی و مرزهای گویشی است و در نهایت به تهیۀ اطلس زبانی می‌انجامد که در بخشی از ایران در مورد گویش مازندرانی تا حدودی به صورت عملی انجام شده است و حاصل آن یک جلد حاوی گردآوری داده‌ها و 3 جلد توصیف آواشناختی و واج‌شناختی، ساخت واژی و نحوی گویش و یک جلد حاوی 22 نقشۀ زبان شناختی است که در کل اطلس زبانی این منطقۀ جغرافیایی و گویشی را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد الگوی پیشنهادی نگارنده قابلیت عملیاتی شدن و تعمیم به کل زبانها و گویشهای ایران را داشته باشد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فردوس آقاگل‌زاده

الگویی برای گردآوری داده‌های گویشی و تنوعات لهجه‌ای و تهیۀ نقشۀ زبان‌شناسی (اطلس زبانی) (ایران: به عنوان طرح تحقیقات ملی)

1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیرات اقلیمی بر اصطلاحات و ضرب¬المثل¬ها و توصیف و تبیین اثرگذاری مؤلفه¬هایی چون آداب و رسوم، باورهای قومی و تاریخ و فرهنگ و... در شکل¬گیری ساخت¬های زبانی گونۀ کرمانی است. از آن جايی‌که زبان، زنده و پویا است، اصطلاحات و ضرب¬المثل¬ها نیز خود را با تحولات وفق داده و این مؤلفه¬های اجتماعی و فرهنگی در این ساخت¬ها، بازنمایی زبانی می¬یابند. اصل و منشأ ضرب¬المثل¬ها، وقایع و رویداد¬های تاریخی و نیز حکایت¬های پند¬آمیز و افسانه¬های شیرین و شگفت¬آور که در هر قوم و ملتی مشهور هستند و اغلب افراد، آن¬ها را به یاد دارند و به صورت سنت شفاهی نقل می¬کنند. از این رو، مطالعه و بررسی این اصطلاحات و امثال، راهی برای آشنایی با حکایت¬ها و تاریخ هر قوم و افسانه¬های ملی آن¬ها است که به طور چشم¬گیری در زبان به عنوان یک نهاد اجتماعی مشترک نمود یافته است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فاطمه سید ابراهیمی‌نژاد - مهناز کربلائی صادق

بازنمایی ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی در اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های گونۀ کرمانی

1317-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در راستای تحول و تغییر در زبان یا گویش، قرض‌گیری نقش بسزایی داشته است. این تأثیر گاه در حد وارد شدن اصطلاحات و عبارت‌های غیربومی به زبان یا گویش است و گاه این تأثیر به ساخت زبان از جمله به ساخت ساختواژی زبان نیز وارد می‌شود و ساخت‌های قرضی را وارد زبان می‌کند. نوع نگرش و دیدگاه به این پدیده حائز اهمیت است. برخی تأثیر برخورد زبانی را عاملی در جهت تخریب زبان قلمداد کرده و آن را عاملی نامطلوب در روند تغییر زبان می‌دانند. این مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن انواع قرض گیری یک زبان که از طریق ارتباط و برخورد با زبان‌های دیگر به وقوع می‌‌پیوندد، روند تغییر در زبان و یا گویش را با استناد بر نقش ایدئولوژی به مثابۀ عاملی بینامتنی در سطح کلان ارزیابی کند و سپس در چهارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی بر ابعاد ایدئولوژیک قرض گیری و وجوه اقتدار منشانۀ آن متمرکز شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني معصومه ارجمندی

بازنمود ایدئولوژی در قرض‌گیری زبانی (گویشی) در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی

181
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مقالۀ حاضر به توصيف و تحليل برخي از مهم¬ترين و رايج¬ترين فرآيندهاي واجي گونه¬ي زباني بشرويه واقع در خراسان جنوبي مي¬پردازد. براي جمع‌آوري داده‌ها از ده گويشور بومي اين گونه مصاحبه به عمل آمده است. هم¬چنين از شمِ زباني يکي از نگارندگان و منابع مکتوب در دسترس، استفاده شده است. همگوني (Assimilation)، تضعيف (Lenition)، تقويت (Fortition)، حذف (Deletion)، قلب (Metathesis) و دگرگوني واکه¬اي، از فرايندهايي هستند که در اين مقاله با شواهد کافي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند. با مشاهدۀ اين فرايندها، مي¬توان ميزان تمايز اين گونه از فارسي معيار را تا اندازۀ زيادي نشان داد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني احمد معین‌زاده آمنه عادل

برخي از فرايندهاي واجي در گونۀ بشرويه

2066-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

قرار¬گرفتن شهر سرخه، در مسیر شاه¬راه ابریشم، راه را برای ورود واژگان دخیل از زبان¬های دیگر، از جمله زبان ترکی به این گویش، هموار ساخته و این خود گویای غلبۀ سیاسی و اجتماعی ترکان، در برهه¬هایی از تاریخ بر این سرزمین است. گاه دگرگونی¬های معنایی و آوایی در طي قرن¬ها، آن¬چنان واژگان دخیل را دگرگون کرده که بازشناسی صورت اصیل واژه در زبان مبدأ دشوار می¬نماید. از سوی دیگر، جدا¬شدن واژه از بطن زبان مادر، سبب شده تا ایجاد ارتباط میان شکل جامد¬شده واژه¬ي دخیل، با معنا و آوای متداول آن، در گونه¬های رایج در ایران دشوار شود. در این نوشته کوشش شده با شناسایی شماری از واژ¬ه¬های ترکی متداول در گویش سرخه¬ای کنونی، به عنوان یکی از گویش¬های رایج در استان سمنان، به بررسی دگرگونی¬های آوایی و معنایی بعدی این واژگان، معنا و تلفّظ اصلی آن¬ها در زبان ترکی، پرداخته شود و در این راه، تا حدِّ ممکن، به گوناگونی این واژگان از لحاظ تعلّق به گویش¬های مختلف زبان ترکی یا بازماندگی آن¬ها از زبان مغولی قدیم، چگونگی ورود آن¬ها به این گویش، متداول بودن در گویش کنونی یا قدیم سرخه¬¬ای و... پرداخته شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني مقصود پرهيز جوان - حسن يعقوبي

بررسي آوايي و معنايي چند وام‌واژه¬ي تركي در گويش سرخه‌اي

754
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مهاجرت‌ها از جمله تحوّلات اجتماعی هستند که می‌توانند منجر به دگرگونی‌های زباني شوند. در ایران زبان‌ها و گویش‌های محلی بر اثر مهاجرت ساکنان مناطق مختلف به تهران تغییر می‌يابند و کاربرد آن¬ها، به تدریج محدودتر می‌شوند. مازندرانی یکی از زبان‌های رایج در مناطق شمالی کشور است که به همراه مهاجران مازندرانی وارد تهران شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دو متغیر اجتماعی سن و جنسیت بر کاربرد مازندرانی در میان مهاجران دوزبانۀ مازندرانی ساکن تهران می‌پردازد. این پژوهش در چهارچوب نظریۀ «تحلیل حوزه‌ای» فیشمن و با دو روش پیمایشی و مشاهدۀ مشارکتی، در دو حوزۀ خانواده و محیط اداری انجام شده است. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهندۀ آن است که میان کاربرد مازندرانی و دو متغیر سن و جنسیت در میان این مهاجران در دو حوزۀ مورد نظر، رابطۀ معناداری وجود دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فاطمه عامریان

بررسي تأثير سن و جنسيت بر کاربرد مازندراني در ميان مهاجران مازندراني دو زبانة ساکن تهران

1686-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

بررسي واژه¬هايي از گويش¬هاي مختلف يك زبان، كه امروزه در زبان معيار استفاده نمي¬شوند، از جهات گوناگون مفيد است. اوّل اينكه در اين گويش¬ها مي¬توان ساختار قديمي¬تر واژه¬ها را ديد. دوّم اينكه با بررسي ساختاري و ريشه¬اي واژگان، مي¬توان از واژگان فراموش¬شده و بدون كاربرد، آگاه شد. علاوه بر آن، با بررسي اين واژگان و موارد مشابه آن¬ها در گويش¬هاي ديگر، مي¬توان به ارتباط گويش¬ها و زبان¬ها بيشتر پي برد. گويش سمناني هم از لحاظ داشتن واژگان اصيل كهن و هم از لحاظ ساختار زباني و دستوري نزديك به زبان¬هاي كهن¬تر، گويشي ويژه به شمار مي¬آيد. به عنوان نمونه كاربرد واژگاني چون اشنيشي (ešniš) كه شباهت زيادي به (Sneeze) انگليسي دارد، اوره (owra) كه بسيار شبيه به (ouvrer) فرانسوي است و واژۀ فندق كه در پهلوي پنديك (pendika) گفته مي¬شود، اين نظر را تأييد مي¬كند. علاوه بر اين ها، در اين گويش، واژگاني وجود دارد كه با بررسي متن¬ها و واژه¬نامه¬هاي پهلوي در بخش هزوارش¬ها قرار دارند،‌ امّا در زمرۀ واژه¬هاي سمناني هستند. اين مقاله بر آن است تا چند واژه از گويش سمناني را از زواياي مختلفي كه اشاره شد، مورد بررسي قرار دهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني احسان ابراهیمیان

بررسي ريشه‌اي و ساختاري چند واژه از گويش سمناني

58
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020