سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در این پژوهش، مقولۀ تغییرات آوایی، به عنوان مسئله‌ای کلیدی در حوزۀ جامعه‌شناسی زبان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تغییرات آوایی تقریباً در همۀ گویش‌ها و لهجه‌های زبان فارسی به چشم می‌خورد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین طبقۀ اجتماعی افراد و میزان استفاده از این تغییرات آوایی است. در راستای این هدف، سؤالات خاصی از مشتریان یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو واقع در شهر کویری نایین از استان اصفهان، پرسیده شد و پاسخ‌ها بر مبنای متغیرهای مختلفی از جمله محل زندگی آن‌ها و ارزش خودروی ایشان طبقه‌بندی شد. محاسبات آماریِ فراوانیِ این تغییر آواها، نشان می‌دهد که رابطۀ مستقیمی بین این متغیرها وجود دارد به‌گونه‌ای که افرادی با ارزش خودروی زیر 15 میلیون تومان، بیش‌تر از گروه دیگر از این تغییر آواها استفاده می‌کنند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني آزاده پورخليلي

بررسی کاربرد فرآیند‌های قلب و صوت‌افزایی در لهجه‌ي نایینی

797
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

ناحيۀ جغرافيايي موسوم به كوير نمك كه از مغرب خراسان و سيستان تا نزديكي قم، كاشان و يزد گسترده شده، محدودۀ قومس (معرب كومس يعني كوه¬مس يا كومش) را نيز در¬ بر مي¬گيرد. اين منطقه در قرون اوّليۀ اسلامي شامل دامغان، سمنان، بسطام و بيارجمند بوده و از مغرب خراسان تا مشرق ري امتداد داشته است. در واقع قومس، در دامنۀ جنوبي سلسله جبال البرز واقع بوده كه مسير مهاجرت اقوام آريايي بوده است. هدف از نگارش اين مقاله، شناخت زوایای ناشناخته¬ و ویژگی¬های گویش منطقۀ قومس و مقايسه و تطبيق آن با يكديگر و يا با ديگر گويش¬هاي كويري است. نگارنده پس از تحقيق در اين گويش¬ها، به اين نتيجۀ مهم دست يافته است كه با وجود هم¬ريشه بودن گويش¬هاي منطقۀ قومس و وجود واژه¬هاي مشترك بسيار در اين گويش¬ها، تفاوت¬هاي قابل ملاحظه¬اي در ميان آن¬ها وجود دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني عبدالله قاسمی شهمیرزادی

پژوهشی پیرامون گویش و گویش شهمیرزادی از نظر گویش¬شناسی تطبیقی با گويش حاشيه¬ي كوير

1705-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

اين مقاله، بيش¬تر پسوند /-u:/ فارسي كرماني را بررسي می¬کند. اين پسوند در فارسي كرماني و ديگر گونه¬هاي فارسي در استان كرمان، كاربردي فراتر از فارسي معيار دارد كه مي¬تواند جزء ويژگي¬هاي ممتاز و خاص اين گويش باشد. اين پسوند را معمولاً نشانۀ تصغير و تحبيب مي¬دانند، امّا نگارنده، صدها واژه از اين گونه از فارسي را كه پسوند /-u:/ به انتهاي آن¬ها اضافه شده بود، از كُتب، نشريات و گفته¬هاي همشهريان خود استخراج كرد و با تحليل آن¬ها به نتايج قابل ملاحظه¬اي دست يافت. نتايج تحقيق نشان داد كه پسوند /-u:/، در مقام نشانه¬هاي تصغير، تحبيب و تحقير به كار مي¬رود. علاوه بر اين كاربرد، پسوند /-u:/، به عنوان نشانه¬هايي چون اسم معرفه، مكان¬نما، خطاب، تشديد، نگرش منفي گوينده، مفهوم عام بخشيدن به اسم، مفهوم خاص بخشيدن به اسم و در مقام نشانه¬ي كيفيّت و چگونگي انجام كار، كاربرد دارد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني مجید باغینی‌پور

پسوند /-u:/ در فارسي كرماني و برخي گونه‌هاي ديگر فارسي در استان كرمان

630
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

دربارۀ گويش سمناني و ويژگي¬هاي ممتاز آن در بين گويش¬هاي ايراني، مقالاتي ارائه شده است. امّا يكي از ويژگي¬هاي بارز اين گويش كه كم¬تر بررسي شده، پيشوندهاي فعلي است. از آن¬جايي كه در گويش سمناني تقريباً تمام فعل¬ها با پيشوند به كار مي¬روند، بررسي پيشوندهاي فعلي، مهم به نظر مي¬رسد. البته در زبان فارسي معيار هم پيشوند¬هاي فعلي وجود دارند و كاربرد بسيار اين پيشوندها در متون نثر و نظم قديم در دوره¬هايي شاهدي بر اين مدّعاست. علاوه بر كاربرد بسيار پيشوندها در اين گويش، ويژگي ممتاز آن به كار بردن يك بُن فعل با چندين پيشوند است كه هر كدام معني خاصي به اصل فعل مي¬دهند و يا آن را به طور كامل تغيير مي¬دهد. به عنوان مثال از بُن فعلي مصدر ونديون (vendiyon)، مصدرهاي بووَنديون (bovendiyon)،‌ دووَنديون (duvendiyon)، دَوَنديون (devendiyon) و هي¬وَنديون (hivendiyon) را داريم. اين مقاله در پي آن است تا پيشوندهاي فعلي را كه در گويش سمناني به كار مي¬روند، مورد مطالعه قرار دهد و به ويژه به بررسي اين نكته بپردازد كه هر كدام از اين پيشوندها، چه تغييري در معني اصلي فعل ايجاد مي¬كنند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني احسان ابراهیمیان

پيشوندهاي فعلي در گويش سمناني

49
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

ادبيات عامه، بي¬¬تكلف¬ترين نوع ادبي است كه به طور خود¬جوش شكل مي¬گيرد و در نهايت كار¬آمدي، مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرد. یکی از گونه¬های مهم ادبیات عامه، ترانه¬های عامیانه و لالایي¬ها است. این گونه، جزء پاك¬ترين و زلال¬ترين آرزوهایي است كه مادران براي آرامش فرزندان خود با وزني دل¬نشين مي¬ساختند و واگويه مي¬كردند. با توجه به قدمت گویش سمنان، ملودی¬های ترانه¬های این گویش، می¬تواند بازماندۀ دوران خسروانی¬ها باشد. ترانه¬های عامیانه، در این گويش، جايگاهي ويژه¬ای دارد؛ به طوري كه مي¬توان آن را به بخش¬های لالایي¬های پسرانه، دخترانه، ترانه¬های بازی و ترانه¬های کار، تقسيم کرد. این مقاله در پی آن است تا با معرفی ترانه¬های عامیانه در گویش سمنانی، تأثیر موسیقی آن را در ادبیات کودکان و نوجوانان بررسی کند. تأثیر موسيقي ترانه¬های عامیانه در شعر كودكانه، فرایندی را رقم خواهد زد که شعر در خاطر چند نسل به يادگار بماند و از شتاب بایگانی¬کردن این فرهنگ باستانی بکاهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني محمدحسن جواهری

تأثیرترانه‌های فولکلورگویش باستانی سمنانی، درادبيات كودكان و نوجوانان آن

952
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

مقالۀ حاضر به بررسي صامت ميانجي در گويش شاهرودي مي¬پردازد. در اين مقاله ضمن تعريف صامت ميانجي و علل ظهور آن در زبان فارسي به انواع صامت¬هاي ميانجي در گويش شاهرودي و شرايط حضور هركدام اشاره خواهد شد. بنابر داده‌هاي موجود صامت ميانجي در نحو گويش شاهرودي، بسيار پربسامد است و كاربرد آن سطح نحوي با زبان فارسي متفاوت است. پركاربردترين صامت ميانجي در اين گويش صامت [-y] است كه از نظر بافت نحوي و ظهور آن با زبان معيار متفاوت است. صامت مذكور در بافت واجيe-e) ) به کار می‌رود و اغلب پیش از مصوت /-e/ ظاهر می‌شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني اعظم استاجی - زهراسادات حسینی

تحليل صامت ميانجي در گويش شاهرودي از لحاظ نحوي

273
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

در اين تحقيق، به شيوۀ تحليلي ـ تحقيقي، به مقايسۀ گويش¬هاي سمناني، سنگسري، افتري و اليکايي پرداخته مي¬شود. در اين پژوهش مؤلف سعي كرده پس از ثبت تعدادي از واژه¬هاي مشترک اين گويش¬ها، آن¬ها را از نظر ساختار دستور زبان با يكديگر مقايسه كند¬ و تشابهات و تفاوت¬هاي آن¬ها را نيز مورد بررسي قرار دهد. همچنين به اهميت حفظ گويش¬ها و نگراني از سير قهقرايي آن اشاره كند و در نهايت به نتايجي دست يابد که شايد قدمي کوچک در ثبت و ضبط گويش¬هاي کهن باشد. از يافته¬هاي اين تحقيق مي¬توان به موارد زير اشاره كرد: الف) تمام گويش¬هاي اين مناطق، از يک جا منشأ گرفته¬اند و فقط پراکندگي آن¬ها تفاوت¬هايي را موجب شده است. ب) گرمسار را مي¬توان شهر گويش¬هاي متعدد ناميد؛ زيرا گذشته از فارسي معيار گويش¬هاي اليکايي، سمناني، افتري، سنگسري و مازنداراني و... در اين شهر رواج دارد و اين گويش¬ها، عضوي از پيکرۀ اصلي گويش مردم اين شهرستان را تشکيل مي¬دهند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني معصومه پازوکی

تحليل و مقايسۀ گويش‌هاي سمناني، سنگسري، افتري، اليکايي

718
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش¬ها، یکی از جنبه¬های مهم فرهنگی و بهترین نمودار چگونگی نظام اجتماعی یک کشور¬ هستند. بررسی گویش¬ها با دیدی پژوهشی و زبان¬شناختی، افزون بر حفظ این میراث گرانبها، ما را در شناخت کهن¬واژه¬های فراموش¬شده و احیای دوبارۀ آن¬ها به منظور توانمند¬سازی نظام واژگانی زبان فارسی یاری می¬رساند. این جستار با هدف آشنایی بیشتر با «گویش یزدی» به بررسی و بیان برخی از ویژگی¬های این گویش در مقایسه با گویش معیار می¬پردازد. به این منظور با ذکر مثال¬های متعدد، ابتدا تغییرات ناشی از فرایندهای واجی «همگون¬سازی و ابدال، حذف، قلب و افزایش» بررسی و آن¬گاه فرایندهای «ابداع، ترکیب، اشتقاق، اختصار، پس¬سازی، تبدیل و دگرگونی، وام¬گیری و فرایندهای چندگانه» در حوزۀ ساخت¬واژگان در گسترۀ گویش یزدی تحلیل و بازنمود شده¬اند. کنکاش در ویژگی¬های دستوری واژگان در گویش یزدی، بخش دیگر این جُستار است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فخرالسادات خامسی هامانه

تحلیل زبان‌شناختی گویش یزدی (فرایندهای واجی، ساخت واژه‌ها، نکات دستوری)

928-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

ضروری است که برای توصیف نظام آوایی زبان¬ها و گویش¬ها به فرآیندهای واجی موجود در آن‌ها نیز پرداخته شود. فرآیند هماهنگی واکه‌ای از متداول¬ترین فرآیندهای واجی در گویش مشهدی است که خود به چند دسته تقسیم می¬شود. از جمله آن‌ها همگونی واکۀ پیشوند فعل با واکۀ نخست ستاک فعل در مشخصه پسین است که تا کنون توصیفی در چهارچوب دانش زبان‌شناسی از آن نشده است. بدین سبب در این مقاله همگونی مذکور و چگونگی وقوع آن بررسی می¬شوند. داده¬های تحقیق از طریق مصاحبه با دو گویشور کم¬سواد سالمند به دست آمده¬اند و تحلیل آن‌ها به وسیله نظریۀ زایشی معیار و نظریۀ خود واحد انجام شده است تا از این رهگذر، مقایسه¬ای نیز بین امکانات دو نظریۀ صورت پذیرد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني آیلین فیروزیان پور اصفهانی بهداد بهمدی مقدس

تحلیل فرآیندهای واژواجی هماهنگی واکه‌ای در افعال گویش مشهدی به کمک نظریه‌های زایشی خطی و غیر خطی

1651-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

معرفت¬شناسی ، یکی از شاخه¬های فلسفه و از نتایج مستقیم فلسفۀ تحلیلی است؛ زیرا دیگر شاخه¬های فلسفه در صددند تا معرفتی از چیزی حاصل کنند. اما پیش¬تر از آن باید بدانند که دانستن، شرایط آن و معرفت گزاره¬ای چیست. تعریف معرفت گزاره¬ای ، به باور بليف، صادق موجّه ، سابقه¬ای طولانی در این دانش دارد. برای معرفت به امری، باید به آن «باور» داشت؛ باوري كه بايد «صادق» و «موجه» نيز باشد. گویش سمنانی همانند گویش¬هاي دیگر، دربردارندۀ واژگان معرفتی متداول در میان گویشوران است و آنان معانی معرفتی خاصی از آن مقصود داشته¬اند. اين مقاله با بهره¬گرفتن از شیوۀ تحلیلی– تطبیقی و با هدف شناسایی واژگان و گزاره¬های معرفتی در این گویش، مقایسۀ آن با زبان فارسی و تحلیل وجوه اختلاف و اتفاق آن¬ها نوشته شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که این گویش، در مقایسه با زبان فارسی، در حوزۀ معرفت یقینی و معرفت گزاره¬ای، از نظر تعداد واژگان و گزاره¬ها و محتوای معرفت¬شناختی آن¬ها، غنی¬تر از زبان فارسی است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني عظیم حمزئیان

تحلیل معرفت شناختی واژگان و گزاره‌های معرفتی در گویش سمنانی

886-2
 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020