سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش انارکی را از جهت جغرافیایی، در جایگاه گویش¬های کویری و از نظر ویژگی¬های آوایی، در ردیف گویش¬های جنوب شرقی گویش¬های مرکزی قرار داده¬اند. این گویش با کرمانی، نایینی، یزدی، اردستانی و زفره¬ای هم¬گروه است. همخوان¬های این گروه همانند همخوان¬های فارسی است، با این تفاوت که در گویش¬های یزدی و کرمانی، همخوان /w/ نیز وجود دارد. اما در بررسی تحول تاریخی گویش انارکی به نظر می¬رسد که برخی همخوان¬ها در مقایسه با فارسی، دستخوش تحول نشده یا به گونۀ متفاوتی تحول یافته¬اند. به عنوان نمونه همخوان /h/ ایرانی باستان، در آغاز کلمه پیش از (ū) و (ē) در فارسی میانه و فارسی نو به /x/ تبدیل می¬شود، اما این تحول در انارکی رخ نداده است و يا همخوان /t/ ایرانی باستان در میان واکه¬ها در فارسی میانه و نو به /d/ تبديل و در انارکی به /y/ تبدیل می¬شود. هدف از نگارش این مقاله آن است که با بررسی همخوان¬های گویش انارکی و گروه وابسته به آن، معلوم شود که اوّلاً تحول تاریخی در این دسته از گویش¬های کویری چه روندی داشته و دیگر این¬که ارتباط این گویش با زبان¬¬های ایرانی میانه و باستان چگونه بوده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر محمود جعفری دهقی

تحول تاریخی همخوان‌ها در گویش انارکی

924
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش‌های مختلف استان اصفهان، از گویش‌های مرکزی زبان‌های ایرانی غربی محسوب می‌شود که شامل گویش‌های گز، جرقویه، اردستان، نایین، میمه، شهرضا، کوهپایه و.. است. این گویش‌ها از نظر نظام صوتی، دستوری و واژگانی با فارسی معیار تفاوت دارند. تفاوت نظام صوتی این گویش‌ها با فارسی معیار، شامل تفاوت‌های آوایی و واجی است. تفاوت‌های آوایی از نظر معنی، تمایز دهنده نیستند، اما تفاوت‌های واجی که تفاوت در تعداد واج‌ها (همخوان، واکه و گاه واکه مرکب) را شامل می‌شود، تقابل‌های واجی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است برخی گویش‌های مرکزی از نظر تعداد واج‌ها و تقابل‌های واجی که به تبع آن ایجاد می‌شوند، تعداد واکه‌های مرکب و نیز واکه‌های کشیده که تمایز معنایی ایجاد می‌کنند و از این نظر با فارسی معیار تفاوت دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني گیتی تاکی

تفاوت‌هاي واجي برخي گويش‌هاي مركزي با فارسي معيار

848
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گويش لري كامفيروز از جمله گويش¬هاي جنوب غربي ايران است كه با داشتن ويژگي¬هاي خاص خود تفاوت¬هاي قابل توجهي با فارسي معيار دارد. كامفيروز يكي از بخش¬هاي بزرگ شهرستان مرودشت در استان فارس است كه فاصلۀ تقريبي آن با شهرستان¬هاي مرودشت و شيراز به ترتيب 90 و 95 كيلومتر است. اين مقاله به بررسي ساختمان فعل در اين گويش مي¬پردازد. از جمله تفاوت¬هاي اين گويش با فارسي معيار مي¬توان به اين موارد اشاره كرد: اين گويش تنها دو زمان گذشته و حال دارد و براي آينده از زمان حال به اضافۀ قيدهاي مخصوص استفاده مي¬شود. در اين گويش براي منفي كردن فعل از /na-/ يا /ney-/ و براي استمرار به جاي /mi/ از /?i/ استفاده مي¬شود. در اين گويش «را» نشانۀ مفعول وجود ندارد و به جاي آن از /na/ و /?a/ بهره مي¬گيرند. از پربسامدترين پيشوندهاي فعلي اين گويش /vā/ است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ابراهیم جانی

توصيف ساختمان فعل در گويش لري كامفيروز

891
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

شهرستان سبزوار، یکی از شهرستان¬های استان خراسان رضوی است که در 228 کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار گرفته و با استان سمنان و شهرستان¬های بجنورد، اسفراین، نیشابور و کاشمر همسایه است. ارتفاع آن از سطح دریا 940 متر است، دارای 36 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی و 57 درجه و 40 دقیقه طول شرقی است. نوشتۀ حاضر به بررسی و توصیف اجمالی برخی فرایندهای واژ- واجی و ساختواژی گویش سبزواري می¬پردازد و از اين رهگذر نشان مي¬دهد که چگونه در این گویش سطح ساخت¬واژه با سطح واجی در تعامل قرار می¬گیرد؛ به این معنا که اعمال یک قاعدۀ ساختواژی، اعمال یک قاعدۀ واجی را به دنبال دارد. همچنین بر اساس يافته¬هاي اين پژوهش، مي¬توان گفت كه در جریان فرایندهای اشتقاقی یا در روند ساخت¬واژه¬های مرکّب در این گویش، تغییر واکۀ پایه دیده می¬شود. لازم به توضیح است که در توصیف ساخت این گویش، از دانش زبانی خود به عنوان گویشور این گونه و در جمع¬آوری واژه¬های کم¬کاربردتر این گویش، از هم¬فکری با دیگر گویشوران سبزواری بهره برده¬ام.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني اعظم استاجی

توصیف برخی فرایندهای واژواجی درگویش سبزوار

238
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش سرخه¬ای و لاسگردی از گویش¬های کهن ایرانی است. بر اساس تقسیم¬بندی گویش¬ها، گویش سرخه¬ای و لاسگردی جزء گویش¬های ایران مرکزی و شمال غربی به شمار می¬رود. به رغم تفاوت¬هایی که این دو گویش از نظر برخی واژگان و نشانه¬های آوایی دارند، دارای شباهت¬های بسیاری هستند. ویژگی¬هایی مانند ارگتیو، حالت¬های دوگانۀ فاعلی و غیر فاعلی ضمیر، عدم جنس دستوری، کاربرد مشابه صامت [ž] و... . این مقاله بر آن است تا به مقایسۀ گویش سرخه¬ای با لاسگردی از نظر زمان¬های فعل و ضمایر شخصی بپردازد. برخی از نتایج حاصل از این پژوهش بدین شرح هستند: طرز ساختن حال و ستاک گذشته در هر دو گویش یکسان است. پسوند مصدر در گویش سرخه¬ای (ön –) و در لاسگردی (on –) است. فعل در گویش سرخه¬ای، به دليل وندهای اشتقاقی از تنوّع و گستردگی بیشتری برخوردار است؛ به طوری‌که از یک پیشوند برای افعال گوناگون، می¬توان معانی مختلفی به دست آورد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني علی‌اکبر فخرو

توصیف تطبیقی زمان‌های فعل و ضمایر شخصی گویش سرخه‌ای و لاسگردی

1563-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

یکی از گویش¬های غیرایرانی رایج در ایران گویش گرجی است که به طور گسترده در شهرستان فریدون¬شهر استان اصفهان و روستاهای اطراف آن مورد استفاده قرارمی¬گیرد. گرجیان ایران از حدود چهارصد سال پیش در زمان صفویان به این نواحی کوچانده شده¬اند. زبان گرجی از اعضاء خانواده زبان‌های جنوب قفقاز است که کارتولی نامیده می¬شوند و اکنون زبان رسمی مردم جمهوری گرجستان است. هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی و توصیف دستگاه واجی گویش گرجی شهرستان فریدون¬شهر است تا نشان داده شود که آیا گذشت چهارصد سال از سکونت گرجیان در ایران سبب بروز تغییراتی در آواهای این گویش گشته است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني راحله ایزدی‌فر

توصیف دستگاه واجی گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

612
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

بخش ميمه، با مساحتي حدود 3637 كيلومتر مربع در شمالي¬ترين قسمت اصفهان در فاصلۀ 85 كيلومتري از مركز اصفهان در كنار اتوبان اصفهان به تهران در 310 كيلومتري مركز سياسي كشور (تهران) واقع شده است. اين شهرستان با شهرهاي اصفهان، دليجان، نایين، نطنز، كاشان و خوانسار هم¬جوار است. گويش مردم ميمه، از گويش¬هاي مركزي ايران به شمار مي¬رود كه تا حد زيادي اصالت خود را حفظ كرده است و مي¬تواند منبع بسيار خوبي براي شناخت فرهنگي، زباني، واژگاني و دستوري قديم در نقاط مركزي ايران محسوب شود. هدف اين پژوهش، توصيف و بررسي دستگاه واجي گويش ميمه¬اي است. در اين پژوهش تعداد 22 همخوان و 10 واكه شناسايي و توصيف شده است و براي شناسايي دقيق تر واجها و دست يابي به تقابل هاي واجي، كوشش شده است تا از سنجش هاي واجي زياد¬تري استفاده شود.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر فرخ حاجیانی - شهلا فتحي بروجني

توصیف دستگاه واجی گویش میمه‌ای

975
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش دشتکی از جمله گویش¬های جنوب غربی ایران است که به جز در بخش نحوی، در دیگر بخش¬های زبانی، تفاوت¬های قابل توجّهی با فارسی معیار دارد. دشتک، روستایی است که در فاصله¬ی 125 کیلومتری شیراز و 80 کیلومتری مرودشت در استان فارس قرار دارد. این مقاله به بررسی ساخت گروه اسمی در این گویش می¬پردازد. از جمله تفاوت¬های گروه اسمی در این گویش با فارسی معیار به این موارد می¬توان اشاره کرد: نشانۀ جمع در این گویش / -gal/ و نشانۀ معرفه¬ساز، پسوند / -aku / است. افعال متعدی در این گویش به صورت ارگتیو صرف می¬شوند. بنابراین، ضمایر شخصی جدا که با این افعال می¬آید، مانند شناسه، شخص، ساخت و صیغۀ فعل را نشان می¬دهند. در این گویش برای اشاره به دور و نزدیک، با توجه به انسان یا غیر انسان بودن عامل مورد اشاره، از ضمایر اشارۀ متفاوتی استفاده می¬شود. اعداد نیز از عدد 21 تا 50 متفاوت از فارسی معیار صرف می¬شوند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر مژگان یاراحمدی دکتر محمدهادی فلاحی

توصیف زبان¬شناختی گروه اسمی در گویش دشتکی

2334-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

بررسی و دسته¬بندی واژه¬ها، به عنوان بخش مهمی از زبان، میان دستورنویسان سابقۀ دیرینه¬ای دارد. اما واژه¬شناسی، به معنای بررسی ساختواژه و قواعد حاکم بر آن در سدۀ اخیر در مقایسه با بخش نحوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی ساخت¬ واژگان و دو نمونه از فرایند¬های واژه¬سازی در گویش نی¬ریزی می¬پردازد. برای جمع¬آوری داده¬ها از روش میدانی و کتابخانه¬ای استفاده شده است. این مقاله با استفاده از مثال¬هایی از گویش نی¬ریزی، به بررسی و توصیف فرایند¬های واژه¬سازی و ساخت¬واژه می¬پردازد. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که این گویش با فارسی معیار از لحاظ میزان و مقدار تکواژهای دستوری که دارد و همچنین از نظر تعداد تکواژهای مقید، پیشوندها، پسوندها و ستاک¬ها، متفاوت است، ولی به لحاظ ساخت¬واژه، در آن، تفاوت چندانی با فارسی معیار مشاهده نشده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فرشته محمدپور

توصیف ساخت واژه و فرآیند واژه‌سازی در گویش نی‌ریزی

1958-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

کُردی از زبان¬های ایرانی نو شمال غربی و داراي دو شاخۀ کُردی شمالي (کُرمانجی) و جنوبی است. گویش کُردی قوچان از نظر جغرافیایی در خراسان رضوی واقع شده، اما از نظر تاریخی، وابسته به زبان¬های شمال غربی ایران و از شاخه¬های گویش کُردی شمال محسوب می¬شود. گروه اسمی در این گویش، از یک اسم به عنوان هسته و یک یا چند تشکیل می¬شود. وابسته¬هاي پیشین، به سه دسته و وابسته¬های پسین به چهار دسته تقسیم می¬شود. يكي از ویژگی¬های این گویش آن است که وقتی اسم یا صفت به عنوان وابستۀ پسین قرار می¬گیرد، جزء اضافه بین هسته و وابستۀ پسین می¬آید و این جزء اضافه، بیانگر جنس هسته است. اگر هسته، مذکر باشد، جزء اضافه به صورت /-ê/ و اگر مؤنث باشد، به صورت /-â/ می¬آید و اگر وابستۀ پسین، اسم باشد، نقش نما می¬گيرد، اما اگر صفت باشد، بدون نقش نما می¬آيد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر پاکزاد یوسفیان دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی علی اکبر چوپانی عسگرآباد

توصیف گروه اسمی گویش کردی قوچان

2386-3
 << صفحه قبلي   [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020