سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
نخستین همایش بین الملی گویش های مناطق کویری ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

توجه به گویش‌ها به ویژه گویش‌های گمنام کهن و کم شناخته شده‌تر که عوامل بیرونی کمتر بر آن‌ها اثرگذاشته و در نتیجه اصالت خود را بیشتر حفظ کرده‌اند از لزومات است و باید کانون توجه زبان‌شناسان قرار گیرد چرا که حفظ و شناخت صحیح گویش‌ها مهم‌ترین راهکار برای حفظ زبان فارسی محسوب می‌شود. یکی از گویش‌های کم شناخته شده گویش بیرجندی است که از گویش‌های فارسی نو محسوب می‌شود که به نسبت زبان فارسی کمتر تحول پذیرفته و از این روی بسیاری از ویژگی‌های فارسی کهن را نگاه داشته است. این تحقیق بر آن است تا از طریق بررسی میدانی در چهارچوب نظریۀ ساختگرایی، توصیفی همزمانی از نظام آوایی گویش بیرجندی ارائه کند. برای استخراج واج‌های گویش بیرجندی از روش جانشینی استفاده شده است و سعی شده هر واج با واج‌های هم مخرج یا واج‌هایی که شیوۀ تولید یکسانی دارند مقایسه شوند. در نهایت مشخص شد که گویش بیرجندی دارای 22 همخوان و 12 واکه است که از این 12 واکه 7 واکه ساده، 3 واکه بلند و 2 واکه مرکب است. به لحاظ ساخت هجایی نیز گویش بیرجندی همانند زبان فارسی از 3 ساخت هجایی cv، cvc و cvcc برخوردار است. همچنین مشخص شد که در گویش بیرجندی واحد‌های زبر زنجیری به تکیه و آهنگ خلاصه می‌شود و تکیه جز در معدودی از واژه‌ها نقش ممیز یا هیچ نقش دیگری بر عهده ندارد. درضمن همگون سازی، ناهمگون سازی، ابدال، کاهش، افزایش و جابه‌جایی فرایند‌های واجی گویش بیرجندی را تشکیل می‌دهد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ابوالفضل اخلاقی

توصیف نظام آوایی گویش بیرجندی

161
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

تكواژ «را» يك حرف اضافۀ پسايند است كه در فارسی معیار، برای نشان¬دادن مفعول صریح به کار می‌رود. این تکواژ در گونۀ زبانی فردوس كه گونۀ رایج در منطقۀ فردوس خراسان جنوبی است، دارای گونه‎های/-r/ و /ra/ است و كاربرد آن تفاوت‌هاي بسياري با کاربرد «را» در فارسي معيار دارد. اين تكواژ در گونۀ فردوس با انواع متفاوتی از مفعول‌ها همراه می‌شود كه پُربسامدترین کاربرد آن به عنوان نقش‌نمای مفعول صریح است؛ کاربرد دستۀ دوم و سوم آن كه کم‌بسامد هستند، در نقش‌نمای مفعول غیرصریح با دو فعل دادن و گفتن و نقش‌نمای مفعول بهره‌ور در فعل، است. با توجه به كاربرد متفاوت تكواژ «را» در اين گونۀ زباني، بحث بیش¬تر پیرامون آن ضرورت پيدا مي¬كند. در این مقاله سعی شده‌ است تا این تفاوت‌ها با کمک نظریات کرافت (1990) و دبیرمقدم (1384) مورد بررسی قرارگیرند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر یدالله پرمون بهاره بهرامی

تکواژ «را» در گونۀ زبانی فردوس

746
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

یکی از مظاهر شاخص هر قومی هنر و ادبیّات آن است. کارکردهای مختلف هنر را در آداب و رسوم، زندگی اجتماعی و نیازهای مادّی می¬توان ملاحظه کرد. تأثیر و تأثّر هنر، یکی از قوی¬ترین نمودهای فرهنگی است. سمنان، سرزمین فرهنگی است و هنر نیز مانند سایر ویژگی¬های فرهنگی با متن زندگی مردم سمنان آمیخته شده است و همین آمیختگی، در گویش این سرزمین و به کارگیری واژگان آن مشاهده می‌شود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به «واژه¬نامۀ گویش باستانی سمنانی» و استخراج و تفکیک لغات مرتبط با هنرهای مردم سمنان، طبقه¬بندی ویژه¬ای صورت پذیرد. بر اساس یافته¬های این پژوهش، از مجموعۀ واژگان موجود در کتاب جمعاً 263 واژۀ مرتبط با هنرهای مختلف استخراج شد که 35% این واژگان به ریسندگی، 9/44% این واژگان به بافت و تولید محصولات مرتبط و 8/19% این واژگان به سایر هنرها غیر از معماری اختصاص دارد. این حجم از واژه¬ها و تنوّع و دقّت بیانی هر یک که برای جزء جزء ابزار¬آلات و نیز اصطلاحات این تولیدات، واژگان دیده می¬شود، بیانگر رونق تولیدات هنری و گسترش آن در سطح جامعه بوده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني دکتر سید ابوتراب احمدپناه

جایگاه هنر در واژگان سمنانی

70
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

تحت دو نماد دوگانۀ بین‌المللی شدن و جهانی‌سازی، فرآیند چندفرهنگی تحت تأثیر نوسان موقعیت قدرت یا تحلیل تدریجی موقعیت گویش‌ها قرار می‌گیرد. اگر زمینۀ زبان به‌طور استعاری درک شود، با قرض‌گیری از اصل «همینگوی» به‌عنوان یک جریان، گویش‌ها حقیقتاً جزیره‌هایی در جریان خواهند بود که دائماً برآمدگی‌های آن‌ها در اقيانوس زبان از نظرها محو مي‌شود و یا از هم جدا می‌شوند و به جزاير كوچك‌تر تقسيم مي‌شوند، تا از استعاره‌های دیگر استفاده کنند. این پژوهش تلاش می‌کند تا به نزدیکی‌ها و فاصله‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی که فضای داخلی را برای بقا، رشد یا از دست رفتن گویش‌‌ها فراهم مي‌كند، نزديك شود و آن¬ها را بررسی کند. این مقاله بر این اصل است که هیچ ملتی به لحاظ زبان‌شناسی منسجم نیست. به‌عبارت دیگر، سیطرۀ زمینۀ گویش‌ها به‌عنوان سیطره‌ای درک می‌شود که از سیاست‌های واقعی و خاص به‌وجود می‌آید. علاوه بر موارد فوق، یک دیدگاه کلی از نیروهایی که شباهت‌ها را بین گویش‌ها از بین می‌برند و جداسازی آن‌ها را باعث می‌شوند، به‌طوری که با هم در یک صحنۀ زبانی دشمن می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني راوي چاندرا

جزیره¬ها در جریان: گویش¬ها و فرهنگ

973
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

این مقاله، گزارش بخش گویش پیمایشی است که به وسیلۀ دانشگاه اپسلای سوئد و دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی گونه¬های زبان در ایران و هدف مقالۀ حاضر توصیف پراکندگی گونه¬های زبانی شهرستان سمنان است. با این مطالعه، گروه¬های زبانی، گونه¬های زبان محلّی و مرز¬ها و ارتباط آن¬ها با یکدیگر و با زبان مازندرانی و تعداد تقریبی استفاده¬کنندگان هرگونه مشخّص شده است. بر اساس این پژوهش، زبان شهمیرزادی تقریباً 6000 گویشور دارد و زیر¬گروه زبان مازندرانی محسوب می¬شود. زنجیرۀ زبانی سمنانی 30000 گویشور دارد. گویشور گویش¬های این پیوستار عبارت‌اند از: سمنانی در شهر سمنان 15000، علائی 4500، بیابانکی 300، لاسجردی 1000 و افتری 2200. سرخه¬ای با 7000 و سنگسری با 16500 گویشور، شامل لهجه¬ها و گویش¬های سنگسری، مهدی¬شهری 10000، طالب¬آبادی 3500 و درجزینی 3000.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني الكساندر و مريام كلبيچ دكتر هادي فرجامي سهيل ذوالفقاري

جزیرۀ هزار لهجه: زبان‌ها و گویش¬های شهرستان سمنان

1584-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

آشنايي با ذخيره¬هاي واژگاني گويش¬هاي ايراني و كوشش و كنش زباني گويشوران، راهي مناسب جهت جايگزيني وام¬واژه¬هاي بيگانه با برابر¬نهاده¬هاي اصيل فارسي است و بي¬ترديد غني¬سازي گنجينۀ واژگان زبان فارسي را به دنبال خواهد داشت. يكي از شاخصه¬هاي مهم در بحث گويش¬ها، ادامۀ حيات بسياري از واژگاني است كه با حفظ لفظ و معنا يا پذيرش تغييراتي اندك از زبان¬هاي كهن به يادگار مانده¬اند. اين فراروند، در گروه مركزي گويش¬هاي ايراني مانند گويش يزدي مشهود¬تر است. وفاداري گويش يزدي به نگهداري بسياري از صورت¬هاي آوايي و واژگاني زبان¬هاي كهن ايراني، زاييدۀ عوامل متعددي است كه يكي از مهم¬ترين آن¬ها، حضور بهدينان در اين شهر تاريخي است. اين جُستار اختصاص به موضوعات مورد اشاره دارد و پس از درآمد كوتاهي در زمينۀ لزوم ريشه¬شناسي واژگان، ابتدا تأثير فرهنگ بهدينان بر گويش يزدي تبيين و تشريح شده است. آن¬گاه در دو مقوله «حفظ صورت واژگان از زبان فارسي باستان و فارسي ميانه» و «كهن¬واژه¬هايي بازمانده از فارسي دري قديم» به واكافت ريشۀ معنايي و تلفظي بسياري از اين واژگان پرداخته است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فخرالسادات خامسی هامانه

جستاری در فقه اللغه و ریشه‌شناسی واژگان یزدی

964-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

گویش سمنانی از اعضای زبان¬های شاخۀ غربی ایرانی و از جمله خصوصیات آن، وجود جنس دستوری دو¬گانۀ مذكّر و مؤنث در سطح واژگان است. هم¬چنين جنس دستوري براي حروف تعريف نامعيّن، ضماير شخصي و اشارۀ سوّم شخص مفرد نيز در آن مشهود است. در این مقاله به توصیف جنس دستوری و حوزۀ عملکرد آن پرداخته و بر اساس نظريۀ بهینگی، معیارهای موجود برای اعطای جنس در بين گویشوران سمنانی، تجزيه و تحلیل شده است. بر اساس نتیجۀ حاصل¬شده، موازین معنایی و ساختواژی، از جمله¬ معیارهاي جنس¬دهي در اين گويش است. همچنين اسامی دارای جنس طبیعی، از نظر معنایی و اسامی که دارای جنس طبیعی نیستند، از نظر ساختواژی نشان¬دار می¬شوند. در واقع محدودیت¬های معنایی، آوایی و صرفی در رقابت با یکدیگر، بُرون¬دادی را گزینش می¬کنند که دارای جنس دستوری مذکّر یا مؤنث است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني زینب محمّد¬ابراهیمی بلقیس روشن فرشته سراج

جنس دستوری در گویش سمنانی و بهینگی

1878-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

جهانی شدن به مثابۀ پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی جزیی اجتناب ناپذیر از عصر جدید شناخته می‌شود و از حیث همین حضور پررنگ و تأثیرگذار آن است که به کلیدواژه‌ای در پژوهش‌های مطرح در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. با وجود اختلاف نظر در خصوص معنا و مفهوم، ابعاد و عواقب آن، تقریباً تردیدی وجود ندارد که از جمله پیامدهای آن همانا زوال تنوع‌ها و تشدید همگونی‌ها در رقابتی نابرابر بین کلان سرمایه‌ها و خرده سرمایه هاست که در این بین زبان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. باور ما بر این است که در هرگونه پژوهش آسیب شناسانه ضمن اجتناب از جزیی نگری صرف باید از سطحی کلان به موضوع پرداخت و از این رو این مقاله بر آن است تا روند زوال خرده زبان‌ها و گویش‌ها را در فضای جدید دنیای جهانی شده کنونی مورد بررسی قرار دهد. در راستای نیل بدین هدف ضمن ارائۀ تصویری گویا از وضعیت حاضر زبان ها، خرده زبان‌ها و گویش‌ها در عرصۀ جهانی، ابتدا به عواقب زوال آنها و سپس به عوامل تأثیرگذار بر این روند می‌پردازد. در پایان نیز پیشنهادهایی با هدف درک بهتر این رویداد، به تأخیر انداختن آن در سطح ملی و بهره گيري بيشتر از اين سرمايه ارزشمند در آینده ارائه شده است.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فردوس آقاگل‌زاده

جهانی شدن و زوال خرده زبان‌ها و گویش‌ها

25
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

لهجه آرانی گویش بخشی از شهرستان آران و بیدگل است که در شمالی ترین قسمت استان اصفهان و در حاشیۀ کویر مرکزی بدان تکلم می‌شود. علی‌رغم نزدیکی جغرافیایی به شهرستان کاشان؛ این لهجه تفاوت‌های واج شناختی قابل توجهی با لهجۀ آن منطقه دارد که از جمله می‌توان به تفاوت تکیه و آهنگ در نواخت و وجود واج‌های حلقومی و« شو» در سطح واجی اشاره کرد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته پدیدۀ «حذف واجی» در این لهجه است. حذف واج‌ها نه تنها در خوشه‌های همخوانی بلکه در سایر سطوح نیز اتفاق می¬افتد. بررسی الگوهای حذف در سطح هجا و بالاتر به پدیدۀ ساده سازی هجاها رهنمون می‌شود. پس از بررسی این پدیده با روش بهینگی نقش ماندگار زیر ساخت در روساخت‌ها نمایان شد؛ پدیده‌ای که می‌تواند ما را به یک اصل بهینه در تطور زبان فارسی هدایت کند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني فرانه فلک‌ناز

حذف در لهجه ‌آرانی

1642-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل

«به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوي چرا نظر نکنیم یار سرو بالا را» آنان که با ادب فارسی آشنایی دارند، به خوبی می¬دانند که یار بلند بالا «سرو» و زیباروی «ماه» نامیده می¬شود و آنان که با ادب عربی آشنایی دارند، می‌دانند که در عبارت «زیدٌ کالبدر»، زید از آن رو که زیبارو است به بدر (ماه تمام) تشبیه می¬شود. دانشمندان گفته¬اند: بر معانی، الفاظی نهاده می¬شود و هرگاه که آن «معنا» مُراد باشد، از آن «لفظ» بهره می¬گیریم؛ چنان‌که می¬گوییم: «ماه طلوع کرد» و منظور همان ماه آسمان است. امّا گاه زیبارویی را به ماه تشبیه می¬کنیم. سخن این جاست که «ماه» كه برای ماه آسمان «وضع» شده، گاه در همان «موضوعٌ ¬له» استعمال می¬شود و گاه در «غیر موضوعٌ له» که همانا زیباروی باشد. گفته¬اند استعمال لفظ در موضوعٌ له؛ حقیقت است و در غیر موضوعٌ له مجاز. در سخنان و سروده¬های خرد¬ورزان و اندیشمندان، بسیاري از این مجازها را می¬توان یافت و هم از این روست که می¬گویند بیش¬ترین سخن بزرگان و بلیغان؛ مجاز است. در این مقاله کوشیده¬ام نشان دهم گویشوران گویش کهن سمنانی در شمار خردورزان بوده¬اند و الفاظ بسیاري را به کار برده و اراده¬ي مجاز کرده¬اند و براي اين منظور گاه از اشخاص و گاه از اشیاء کمک گرفته¬اند.

همايش بين الملی گويش هاي مناطق کويری ايران گروه علوم انساني ذبيح‌الله وزيري

حقيقت و مجاز در ضرب‌المثل‌های گويش سمنانی

2315-3
 << صفحه قبلي   [4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020