سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه فری پور، حیدر؛ افتخاری ممقانی، عباس؛ پاکباز، طاهر؛ امیرجان، احسان رشد پلی سیلیکون به روش انجماد جهت دار به منظور کاربرد در سلول فتو ولتایی 1
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه اژئیان، مهدی؛ صادقی، حسین رشد تک بلور ژرمانیوم به روش چکرالسکی 2
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه همتی، محدثه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید رشد و مشخصه یابی تک بلور -NiSO4 .6H2O α در جهت [ 001] به روش SR 3
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه فری پور، حیدر؛ رجبی، کامران؛ اسمعیل نیا، مجتبی؛ خطیری، راحله؛ درریز، زهرا؛ کلباسی، حسین؛ جنگجو، اسما رشد بلور BGO به روش چوخرالسکی و تعیین مشخصه آن 4
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه اردیانیان، مهدی؛ رینرت، اروه اثر فوتولومینسانس در لایه های بس بلور SiNX/SiO2 رشد یافته به روش تبخیر حرارتی واکنش گر در محیط پلاسما 5
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه مهدوی، حیدر؛ مدداف، رحیم؛ عباس اف، شیرین ویژگی های خواص الکتریکی لایه های نازک کریستال Si/ Ge1-xSix بدست آمده از روش MBE 6
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه کیمیاگر، سلیمه؛ عبدی، یاسر؛ چاهه، علی اکبر تولید نانو کامپوزیت TiO2+ Ag تحت پلاسمای هیدروژن 7
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه خرم آبادی، شیوا؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید؛ حسینی سیانکی، فاطمه اثر دمای زیر لایه روی خواص ساختاری و مورفولوژی سطح لایه های نازک تلورید کادمیم 8
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه حسین نیا، صادق؛ جعفرتفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی؛ تأثیر فلاکس بر رشد تک بلورهای KTiOPO4 9
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه درریز، زهرا؛ اسماعیل نیا، مجتبی؛ جنگجو، اسماعیل؛ کلباسی، حسین؛ فری¬پور، حیدر؛ خطیری، راحله؛ علی اکبر بررسی رشد و تأثیر ناخالصی Eu2+ در شبکه بلور BaCl2:Eu2 10
[2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020