يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه ارجمند عباسی، طلایه؛ توکلی، محمدحسین؛ حاجی علی، ابراهیم تأثیر ناخالصی نانو الماس بر میزان سختی تک بلور KCl 11
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه مولاروی، طیبه اثر آلاینده کروم روی خواص الکترونی بلور تیتانات استرانسیم 12
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه کبیری، الهه؛ توکلی، محمدحسین؛ اژئیان، مهدی مقایسه شبیه سازی مذاب ژرمانیوم در دو نرم افزار FLUENT و FlexPDE 13
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه ایرانی، روشنک؛ روضاتی، سید محمد؛ بکه، سابولکس خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک V2O5 در غلظت های متفاوت 14
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه حسینی سیانکی، فاطمه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید بررسی اثر ضخامت بر مورفولوژی و خواص اپتیکی لایه های نازک تلورید کادمیوم 15
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه عبدی خانی، مرضیه سادات؛ خسروی، علی اعظم؛ بیگدلی، فائزه؛ طاهری، سید محمد؛ یوسفی، محمد سنتز نانوبلورهای فلورسانس سولفید روی آلائیده با CU(3d9) و مطالعه گسیل نوری در nm 425 16
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه امیرعباسی، محمد؛ عشقی، حسین بررسی نظری تأثیر فشار جزئی اکسیژن بر خواص ترابری الکتریکی لایه های نازک تک بلوری کپه ای ZnO:P 17
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه طالبیان، احسان؛ طالبیان، محمد مطالعه و اندازه گیری تجربی چرخش فارادی و ثابت وردت در فرم های نانوبلور و لایه های نازک نمونه کادمیوم منگنز تلوراید 18
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه عباسی، سپیده؛ فری پور، حیدر رشد تک بلورهای KBr و KCl خالص به روش چوکرالسکی و بررسی تاثیرات تابش گاما روی خواص فیزیکی آنها 19
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه نیک مرام، مینا؛ جعفرتفرشی، مجید؛ رمضانی، زهرا؛ فضلی، مصطفی مطالعه ریز ریخت شناسی بر روی سطوح بلورهای ZnO رشد یافته به روش انتقال شیمیایی بخار 20
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017