يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه حسین نیا، صادق؛ جعفر تفرشی، مجید؛ فضلی، مصطفی بهینه سازی شکل بوته در رشد تک بلورهای KTiOPO4 به روش فلاکس 31
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه فری پور، حیدر؛ خدادوست، الهام رشد بلور به روش چوخرالسکی با بوته ثابت و بوته متحرک 32
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه فری پور، حیدر؛ اسمعیل نیا، مجتبی؛ کلباسی، حسین؛ درریز، زهرا؛ خطیری، راحله؛ جنگجو، اسماعیل؛ علی اکبری رشد و باز رشد بلورهای NaI و NaI(Tl) به روش چوخرالسکی و مقایسه طیف لومینسانس آنها 33
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه میلانی مقدم، حسین؛ طاهری امامی، محبوبه بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک TiO2 آلائیده با SnO2 34
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه میلانی مقدم، حسین؛ افضلی جویباری، آزاده تأثیر سرعت چرخش در لایه نشانی روی گاف انرژی لایه های نازک SiO2-TiO2 35
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه معرفتی، معصومه؛ صفدریان، فرزانه؛ برقعی، سید مجید؛ معرفتی، محمدطه بررسی اثر دمای بازپخت بر تغییرات ساختاری لایه های نازک تانتالوم 36
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه امراللهی بیوکی، حجت؛ برهانی زرندی، محمود؛ بهجت، عباس اثر بازپخت بر روی برخی ثابت های اپتیکی لایه های نازک ZnS تهیه شده به روش تبخیر در خلأ 37
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه میلانی مقدم، حسین؛ طاهری امامی، محبوبه بررسی تأثیر Ph بر گاف انرژی لایه های نازک TiO2 آلائیده با SnO2 ساخته شده به روش اسپین گوتینگ 38
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه روضاتی، سید محمد؛ جعفری فرشمی، سمیه؛ قاسمپور، زهرا؛ توغدری، گلجمال رشد لایه های نازک کرم، کبالت و نیکل سیاه تهیه شده به روش الکتروپلیتینگ 39
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه قاسمیان، مهسا؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید؛ احسانی، محمدحسین بررسی ساختاری و اپتیکی لایه های نازک CdS:Fe تهیه شده به روش تبخیر آنی 40
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017