يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومین کنفرانس رشد بلور ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه قوامی میرمحله، سید فیض اله؛ عزیزی، سمیه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید؛ احسانی، محمدحسین؛ خرم آبادی، شیوا بررسی خواص ساختاری لایه های تلورید کادمیوم تهیه شده به روش نشست زاویه ای مایل در خلأ 41
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه خیراندیش، فردین؛ اورعی، محمدرضا مطالعه فرایندهای بازتاب و عبور موج در فرامواد چند لایه ای 42
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه معینی، مجید؛ اردیانیان، مهدی؛ کتابی، سید احمد ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک سولفید روی با روش اسپری پایرولیزیز 43
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه اردیانیان، مهدی؛ ورنیا، میشل مطالعه ساختار بس لایه های SiNx/SiO2 رشد یافته به روش تبخیر حرارتی واکنش گر در محیط پلاسما 44
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه تسبندی، آتنا؛ عشقی، حسین اثر آهنگ لایه نشانی بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک NiO خالص تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز 45
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه ساداتی، سیده زینب؛ باعدی، جواد بررسی نظری خواص الکترونی بلور Ga(IO3)3 46
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه مصلحی میلانی، ناصر طراحی و محاسبات وزنی لایه فعال دیود لیزری Aly Ga1-y As / Alx Ga1-x As برای عملکرد در طول موج 780 نانومتر 47
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه محمدی، علی؛ واعظ زاده، مهدی؛ مخلص گرامی، عادله سنتز و بررسی رشد بلوری نانو ذرات مغناطیسی منگنزفریت 48
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه برهانی زرندی، محمود؛ امراللهی بیوکی، حجت؛ اورعی، محمدرضا سینتیک بلورشدگی فیلم پلی اتیلن پخت شده 49
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین کنفرانس رشد بلور ایران گروه علوم پايه محمدنژاد، آسیه؛ رضا قلی پور دیزجی، حمید تهیه نانوذرات Cd1-xZnxS با استفاده از امواج مایکروویو و بررسی خواص فیزیکی آن 50
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017