سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
اولین کنفرانس پردازش خط و زبان فارسی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی فائزه میرزائی - محسن بیگلری - احمد یوسفان - عماد بیات طراحی و پیاده سازی یک سامانه ترجمه فارسی به انگلیسی 12
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی وحید قدس - احسان اله کبیر بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف 25
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی شکوفه دشتبانی مشکلانی - عبدالحمید پیله ور آنالیز احساسی متون فارسی 31
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی علی قلی پور - محمد حسین صداقی - موسی شمسی بررسی ویژگی های وابسته به فرکانس پایه لهجه های مختلف زبان فارسی 32
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی محمد فیوضی - جواد حدادنیا ارائه یک سیستم پیشنهادی به‌منظور کشف تقلب در متون فارسی با پیچیدگی ساده بر اساس ترکیب تکنیک‌های پردازش تصویر و سیستم‌های هوشمند مصنوعی 39
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی محسن شاه محمدی - تکتم علیزاده لوشابی - بهروز مینایی بیدگلی چارچوبی برای تشخیص خودکار آیات قرآن در متون فارسی و عربی 41
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی وحید مواجی - محرم اسلامی تبدیل متن فارسی به زنجیره واجی با استفاده از تحلیلگر صرفی 44
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی زهرا مددی - فرداد فرخی - کاوه کنگرلو بازشناسی برون خطی کلمات دست نویس فارسی مبتنی بر بردارهای ویژگی ترکیبی و انتخاب مثال های مؤثر در آموزش با استفاده از الگوریتم FCNN 52
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی محمد مهدی میردامادی - علی محمد زارع بیدکی - مهدی رضائیان نشانه‌گذاری آماری متون فارسی برای استفاده در موتورهای جستجو 56
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - اولين کنفرانس پردازش خط و زبان فارسي گروه فني ومهندسی احمد یوسفان - بی بی صدیقه طباطبائی پیاده سازی یک غلط یاب املایی فارسی تحت وب 60
[2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020