سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران دانشگاه سمنان
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی B. ZareNezhad, M. Mottahedin, F. Varaminian Assessment of Nucleation Kinetic Mechanisms in Ga 7264
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی فرناز سیف ,احمد باقری, فرشاد ورامینیان, فرشید فریدنی , علی اکبر نظری مقدم بررسی فعاليت سطحي بازدارنده های سینتیکی 7214
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی " Arash Kamran-Pirzaman,Amir H. Mohammadi,Hassan Pahlavanzade " " Thermodynamic Model for Prediction of Phase Equi 7217
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی حميد خرسند,نسيم کيايي " مروري بر شرايط تشکيل هيدرات گازي در حضور بهبود د 7206
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی Mohammad Reza Talaghat "Experimental investigation of gas consumption for 7181
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی M.Sarmadi Doost, F.Erfani, H.Hashemi, M.Sokooti, M.Sadiq-Arabani Characterization and Identification of Gas Hydrate 7239
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی گودرز احمدی COMPUTATIONAL MODELING OF NATURAL GAS PRODUCTION 7276
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی H. Behjati Rad, F. Varaminian Determination of Structure and Formation Condition 7201
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی Zahra Taheri,Ghasem Khatinzadeh, Mitra Sina, Khodadad Nazari,Ali esmaeilzadeh Effect of Additives on Gas Hydrate Formation and S 7222
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - دومین همایش ملی هیدراتهای گازی ایران گروه فني ومهندسی H. Khorsand, H. Aghajani, N. Mohamadian, A. Akrami Effects of DC plasma nitriding parameters on prope 7284
[2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020