يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه نورا دائمی حمزه زاده اصول ایمنی در آزمایشگاه شیمی P-71
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه مهری طاهری آزمایشگاه شیمی مدارس و مــــديريت پسماندهای آن P-72
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه کبری احمدی آشنایی با نقاط کوانتومی و آموزش ساده ی آن P-73
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه زهرا صابریان تاثیر نسبت استو کیومتری و غلظت مواد واکنش دهنده در P-74
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه راضیه اکبری فن آوری های نو و آموزش شیمی P-75
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه نسرین انصاری آموزش شیمی همسو با تحول بنیادین در آموزش و پرورش P-76
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه کورش متولی ضرورت تدوین و استفاده از طرح درس در فرآیند آموزشی P-77
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه ابراهيم سليماني ورودی با معنی ومرتبط، از حوزه درس شیمی به حوزه مفا P-79
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه شبنم محمدي کاربرد فنآوری نانو در صنعت آب و محيط زيست P-80
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه فريبا موسوي آموزش مبحث فرمول نويسي با استفاده از فن آوري ها و P-81
 << صفحه قبلي   [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2019