يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه دكتر افسانه امیری نگاه نقادانه ای برمبحث انجام پذیری واکنش های شیمیا O-11
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه دكتر سیده مریم سجادی معرفی کمومتریکس و اهمیت شبیه سازی : مطالعه موردی و O-12
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه مجید مکبر اصفهانی مزایای آموزش و ارتباط صنعت با دانشگاه O-13
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه ملیحه خباز دلایل استفاده ی مفرط و ناخواسته ازکتاب های کمک آمو O-14
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه نادعلی حسن نتاج چالش‌ها و چشم اندازها در برنامه درسي شيمي دور O-15
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه احسان مهنانی تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی سال دوم دبیرستان در مف O-16
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه محبوبه زین الدین بیدمشکی استفاده از ICT در بهبود فرایند یادهی و یادگیری شیم O-17
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه حسن بهرامی روش های ايجاد انگيزه و درگيرسازی دانش آموزان با در O-18
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه خدیجه ابوطالبی آموزش اثر بخش شیمی بر بستر فناوری اطلاعات و آموزش O-19
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه فاطمه مختاری ستایی شناسایی و رفع بدفهمی دانشجو معلمان شیمی در درک مفا O-20
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2019