يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه عسکر نعمتی مقدم شناسایی مفاهیم پیچیده در تدریس شیمی دبیرستان و ارا O-21
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه الهام عماری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش نوآوری های آموزشی O-22
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه دكتر گیتی کاشی بررسی تاثیر مداخله آموزش بر مقدار آگاهی دانشجویان O-23
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه نسرین انصاری الگوی لاندا راهبردی برای یادگیری مفاهیم شیمی O-24
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه آزیتا معصوم پور تربیت معلم و ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی O-25
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه مهدی مجاهد کاهش سطح فرسودگی شغلی دبیران شیمی با استفاده از فا O-26
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه الهام امینی تهرانی برنامه تجربه پژوهشی معلمان O-27
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه محمد فاروق صادقی بجد شبکه اجتماعی – علمی دبیران شیمی بستری برای توسعه م O-28
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه اعظم حسین طلایی بررسی و واکاوی مباحث سخت شیمی؛ با تأکید بر کتاب سا O-29
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه فرشته احمدی درمیان پژوهش محوری، رویکردی نوین در آموزش دبیران شیمی O-30
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2019