يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه رقیه پورقبادی ایمنی در آزمایشگاه از مدرسه تا دانشگاه P-31
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه سارای شیردل جايگاه فناوري اطلاعات در آموزش کارآمد شيمي P-32
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه سعيد رستگار اسكويي اجرای آزمایش های شیمی با تأکید بر تقویت مهارت های P-33
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه سعيد رستگار اسكويي وجه تسمیه ی عنصرها P-34
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه ستار صابری طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس ش P-35
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه ستار صابری استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی P-36
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه افسانه امیری - زهرا سیار مکانیک کوانتومی مبنایی برای مطالعه الهیات وجهان بی P-37
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه افسانه امیری- عبدالرضا مظاهری- زهرا سیار تعمقی به علم شیمی از دیدگاه قرآنی P-38
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه سعدالله گازا فناوری و اطلاعات به عنوان یک کاتالیزگر در فرایند P-39
متن کامل چکيده نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل - هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران گروه علوم پايه محمد شاهعلیزاده یادگیری الکترونیکی و سیار، فناوری ها و روش هایی نو P-40
 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2019