يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه رحیم چینی پرداز بررسی و ارائه روش‌هایی برای مقایسه سری‌های‌زمانی با طول نابرابر در حوزه فرکانس A-10-491-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فاطمه حاتمی کمین قضیه بهترین مجاورت دوتایی در فضاهای برداری توپولوژیک مترپذیر A-10-660-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مجتبی حاجبی پور الگوریتم ترکیبی ‎PSO-BFGS‎ برای حل مسائل برنامه‌ریزی غیرخطی A-10-967-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مهتاب حاجبی براورد مدل VAR به روش نیمه‌پارامتری A-10-619-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه شیما حاجی زاده رگرسیون دایره‌ای-خطی در نرم‌افزار R A-10-1290-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مریم حجتی پور حل هندسی مساله سینماتیک معکوس یک ربات سریالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمایی A-10-1350-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فاطمه حسامی کاربرد تقريب ‎DEA‎ غير شعاعی برای اندازه گيری و مقایسه عملكرد زيست محيطی A-10-834-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه حسن حسن پور روشی برای حل مسئله‌ی برنامه‌ریزی چند‌هدفی کسری خطی تصادفی A-10-121-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه حسن حسن پور برنامه ریزی چند هدفی فازی با رویکرد دو قطبی A-10-999-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فرزانه حسن زاده جواب‌هایی برای مسائل مقدارویژه معکوس درجه دوم A-10-1009-1
 << صفحه قبلي   [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017