يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه زهرا حسنی ملکی چند نتیجه از قضیه نگاشت باز در فضاهای نرم‌دار نامتقارن A-10-565-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمد حسین رضایی گل کران پایین جدیدی برای کمترین مقدار ویژه‌ی حاصل‌ضرب آدامار یک M-ماتریس و معکوس یک M-ماتریس A-10-112-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فرانک حسین زاده سلجوقی ارائه مدل جدیدی از تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و فرایندسلسله مراتبی در تصمیم‌گیری چندمعیاره با بکارگیری وزن مشترک A-10-696-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فرانک حسین زاده سلجوقی تعیین کارایی در مدل جمعی همراه با شاخص های شبه ثابت A-10-780-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علی حسین زاده هوش مصنوعی و معرفی الگوریتم هایی از آن در مسائل بهینه سازی A-10-962-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه بهاره حسین نیا حسن کیاده محاسبه ماتریس پسخورد حالت پارامتری خطی در مسئله تخصیص مقادیر ویژه جزئی A-10-335-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نسرین حسینی چگنی بررسی نرماليته گراف های کيلی روی گروه های متقارن با مجموعه رابطی متشکل ازمجموعه ای از ترانهش ها A-10-715-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه خدیجه حسینی بهبود روش درونیابی نقطه‌ای شعاعی منطقه‌ای برای آنالیز جریان گرمای ناپایدار A-10-527-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سید محمد حسینی روش تفاضلی توان در زمان برای حل عدی معادلات دیفرانسیل سخت A-10-883-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سید محمد حسینی مسئله‌ی گورسات و جواب‌های معادله‌ی ماتریسی غیرخطی شرودینگر A-10-1223-1
 << صفحه قبلي   [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017