يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه اعظم امین عطایی مدل سازی دینامیک ویروس HIV-1 در تقابل با سلول هایT-CD4 A-10-215-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمد امینی ترتیب های تصادفی TTT و EW و برخی ویژگیهای آنها A-10-158-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمد امینی روشی جدید برای تعیین وابستگی سویی با استفاده از تابع مفصل ‎FGM‎ تعمیم یافته A-10-1236-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سولماز انکاری روش های عناصر محدود تطبیقی برای مسائل بیضوی با ضرایب ناپیوسته A-10-610-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مهدی ایرانمنش دور پذیری گوی یکه زیر مجموعه های سره از فضای عملگرهای هیلبرتی A-10-530-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نگار ایزدی یادگیری با ناظر بر پایه ‎ABS‎ در شبکه های عصبی مصنوعی A-10-1153-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه رعنا آتش افروز روش آناليز هوموتوپی برای حل معادله‌ی موج ‌كرنشی در مواد جامد ميكرو‌‌ساختار A-10-476-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمدرضا آخوند بررسی مقایسه ای مدل پاسخ تصادفی بر روی سوال حساس براساس رگرسیون لجستیک A-10-287-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمدرضا آخوند مدل بندی داده‌های بقا طولانی - مدت با استفاده از تابع مفصل کلایتون A-10-901-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه افروز آرمات مسئله‌ی گورسات و جواب‌های معادله‌ی ماتریسی غیرخطی شرودینگر A-10-1223-1
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017