يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه عاطفه آزاد سازگاری و پایداری طرح المان محدود میلستین گالرکین برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی نیمه‌خطی A-10-616-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مجید آزادی تعمیم روش برازش داده‌های ایستگاهی به شبکه منظم در هواشناسی A-10-604-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مریم آقاسی تحلیل بیزی مدل نظریه پاسخ سؤال به‌وسیله تابع پیوند چوله نرمال A-10-252-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علی آقامحمدی انتخاب متغیر با استفاده از زنجیر مارکف برگشت‌پذیر A-10-620-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مریم آقای رشتی مقایسه مشاهدات شکست و بقا در برآورد پارامتر و پیش‌بینی A-10-1031-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سیمین آقایی امیرخیزی حل مسائل مقدار مرزی با استفاده از ماتریس انتگرال گیری گگن‌بائر ترکیبی A-10-899-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مهلا باباگلزاده ارائه یک مدل موجودی-مسیریابی برای کالای فاسدشدنی A-10-880-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه رضا بابائی معادلات دیفرانسیل خطی با مقادیر مرزی فازی A-10-1270-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه فاطمه بازماندگان راهزنی مسئله‌ی گورسات و جواب‌های معادله‌ی ماتریسی غیرخطی شرودینگر A-10-1223-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه بهنام بازیگران فضاهای توپولوژیک KC A-10-130-1
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017