يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه بهاره باسردویی درک ریاضی از طریق پارادوکس ها و اثباتهای نادرست A-10-1268-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه سمیه بخته مدل های مکان‌یابی میانه کلاسیک و معکوس روی فضای حقیقی چند بعدی تحت نرمهای خطی و چبیشف A-10-435-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه داریوش بخشایش برنامه ریزی چند هدفی فازی با رویکرد دو قطبی A-10-999-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه عبداله برهانی فر روش آناليز هوموتوپی برای حل معادله‌ی موج ‌كرنشی در مواد جامد ميكرو‌‌ساختار A-10-476-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه ابوالقاسم بزرگ نیا توزيع تعميم يافته مقدار كرانگين مينيمال و كاربرد آن در مدل سازی حداقل دمای شهر تبريز A10-162-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه ابوالقاسم بزرگ نیا روشی جدید برای تعیین وابستگی سویی با استفاده از تابع مفصل ‎FGM‎ تعمیم یافته A-10-1236-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه صدیقه بلادی دنباله‌های کامل و دست‌آور برتر A-10-800-2
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه زهرا بلبلسی برازش استوار مدل‌های آمیخته توسط الگوریتم ‎EM A-10-895-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه شهره بلندرفتار معرفی ضرایب توافق در داده های کیفی A-10-924-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمد بهرامی توزیع های آمیخته متناهی با مولفه های پارتو A-10-936-1
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017