يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
چهل و پنجیمین کنفرانس ریاضی ایران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه محمدرضا پیغامی یک الگوریتم برنامه ریزی درجه دوم متوالی برای بهینه سازی غیرخطی بدون استفاده از تابع جریمه و فیلتر A-10-971-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه زهرا تندپور گراف های تصادفی A-10-686-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مجید توسلی روش حداقل مربعات سیار مرحله به مرحله برای حل معادلات انتگرال فرد هلم-ولترا A-10-711-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه حسین جالب حل معادلات تک بعدی و دو بعدي گرما با ضرایب VIM A-10-870-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علیرضا جانفدا قضیه بهترین مجاورت دوتایی در فضاهای برداری توپولوژیک مترپذیر A-10-660-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نجمه جاوید نقشی ازخوشه بندی سخت و فازی در تحلیل صورت های مالی شرکت های عامل تولید سیمانف A-10-1000-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نجمه جاوید تخمین داده های گمشده در صورت مالی جریان وجه نقد شرکت پالایش نفت به روش OCS A-10-1008-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه مژگان جبل عاملی ارائه‌ی یک روش نوین نقطه‌درونی در حل مسائل صنعتی غیرخطی با رویکرد برنامه‌ریزی ترتیبی درجه دوم A-10-1335-1
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه نجمه جعفرزاده آشنایی با نرم‌افزار حروف‌چینی لاتک و بسته‌ی زی‌پرشین A-10-59-3
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران گروه علوم پایه علی اکبر جعفری استنباط آماری قابلیت اعتماد تنش-مقاومت با متغیرهای تصادفی نرمال مستقل A-10-497-1
 << صفحه قبلي   [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017