سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی امين بختياري - روح اله رفعی Entropy Generation Calculation for Turbulent Fully Developed Forced Flow and Heat Transfer of Nanofluids inside Annuli HN10100190137
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی نفيسه بنازاده نيشابوري - روح اله رفعی ررسی عددی ضرایب آئرودینامیکی و انتقال حرارت ایرفویل دو گوه ای در جریان مافوق صوت HN10100190184
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی ايمان زحمتکش، آرمان اکبرزاده، حميد مهدي هروي تأثير دماي ديواره و طول لوله تخليه بر نوسانات دما و فشار در احتراق ضرباني HN10100230156
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمد پرويني - الهلم مرادي - احسان نشان شاهجویی - فاطمه گلشني - سيد مصطفي صادقي طراحی سامانه پیشگیری از انفجار راکتورهای صنعتی HN10100320034
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی منصور طالبي، ياسر عباسي، جمشید خورسندی مقايسه تجربي انتقال حرارت نانوسيالهاي آبي تيتانيا و آلومينا درشرايط شار حرارتي غيريکنواخت HN10100530021
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی ظهير كريمي - حسين چوپاني قهرودي - یحیی شیخ نژاد بررسی انتقال حرارت سه بعدی در مبدل حرارتی صفحه‌ای HN10100720005
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی پویا شاه محمدی مقایسه انتقال حرارت و افت فشار سمت پوسته در مبدل حرارتی پوسته و لوله حاوی نانوسیال آب/ آلومینا و مبدل حرارتی حاوی آب با استفاده از دینامیک HN10100750061
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمدرضا گشايشي - ساسان قنبری اصل Mass Transfer of Blood Oxygen in the Vesse HN10100810019
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی B. Zahed, T. Fanaei Sheikholeslami, A. Behzadmehr, S. Fathi, H. Atashi Investigation of CNT Growth Regimes in a Tubular CVD Reactor Considering Growth Temperature HN10100820036
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی مجتبي مسيحي، نادر رهبر ، هادي كارگر شريف آباد، فرزان ناموري مکان سنجي استفاده از سيکلون ها جهت مهار آلودگي هاي ناشي از ذرات جامد وپساب گاز طبيعي وفرآورده هاي نفتي HN10100850006
[2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2020