يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی سجاد حيدري نسب ، محمد باقر آياني بررسي تجربي و عددي چينش بهينه پره‌هاي سوزني HN10102440130
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی F. Bazdidi-Tehrani, M. Hatami, A. Abouata Flow Field and Heat Transfer in an impingement Synthetic Jet: Application of Different Turbulence Models HN10102450094
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی H. Saadat , M. M. Tavakol , M. Yaghoubi Experimental Study on Heat Transfer from a Perforated Fin Array with Cross Perforations HN10102470148
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی امير فرهاد نجفي - سید محمد احسان قدمگاهی شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت یک ریز مبدل حرارتی به روش شبکه بولتزمن HN10102480095
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی فاطمه زارع کاظم آبادی بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم برای فرآیند استخراج روغن از کبد ماهی قزل آلا HN10102510101
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی تنگاول سلوراجو - علیرضا بهوندی حلیل احتراق در ریفرمر احیاء مستقیم میدرکس HN10102520097
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی Alireza Razeghi, Majid Abbasalizadeh, Hosseinali Soltanipour, Iraj Mirzaee Numerical investigation of forced fluid convection in microchannel HN10102530188
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی سیده سحر مستقیم - محسن کهرم برآورد تاثیر هندسه مقطع جت بر ضریب انتقال حرارت جت برخوردی HN10102550108
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی Alireza Azhdari , Farhad Talebi Pore Scale Study of Flow in Some Three Dimensional Porous Media HN10102610140
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمد رضا حبیبی - محمد رضا سلیم پور بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی جریان آرام نانو سیال داخل لوله با دیواره سینوسی HN10102620121
 << صفحه قبلي   [5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017