يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی مهدي حمزه­ اي - سید امین حکیم تعیین گام بهینه پره و تأثیر آن بر عملکرد فین تیوب های یک خنک کن میانی HN10102630122
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی علي صفوي نژاد - مرضيه شفيعي پور - مهدی عباس زاده تعیین تعداد و موقعیت بهینه گرم کن ها در کوره های تابشی با الگوریتم جستجوی پرندگان HN10102650126
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حسین خسروی اثیر قطر لوله بر انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال های آب-اکسید آلومینیوم و آب-اکسید مس در درون لوله HN10102660127
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی مهران يزداني راد - افسانه مجری Diagnosis of Soft Tissue Cancers Using Thermography Technique Based on Artificial Tactile Sensing Approach HN10102730149
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی مهران رجبي زرگرآبادي، مجتبي گلبرارنژاد اميري ارزيابي مدل هاي واکنشي در پيش بيني فرآيند احتراق سوخت گازي ترکيبي متان- اتان HN10102750139
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی علي حاجي محمدي - مهران رجبی زرگر آبادی تحلیل عددی اثر نانو سیال بر عملکرد مبدل حرارتی دو لوله ای HN10102750195
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حميدرضا احترام - علیرضا آقایی - قنبرعلي شيخ زاده بررسي جریان و انتقال حرارت در جابه‌جایی طبیعی نانوسیال با خواص متغیر در محیط متخلخل HN10102770251
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حميدرضا الهيار، فرامرز هرمزي، بهمن زارع نژاد مقايسه تجربي عملکرد حرارتي نانوسيال هاي ترکيبي و تک جزيي در کويل هاي مارپيچ HN10102780138
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حامد ستوده، علي کشاورز، امين نصوحي ، علي قاسميان ررسي آزمايشگاهي جوشش جرياني مادون سرد نقطه‌اي در کانال مايل HN10102850193
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی Nima Samkhaniani, MohamadReza Ansari Numerical Simulation of Phase Change Modeling Including Conjugate Heat Transfer HN10102880145
 << صفحه قبلي   [6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017