يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی رضا کي‌منش، سيروس آقانجفي انتقال حرارت سيال ميکروقطبي روي صفحه متخلخل با ضريب هدايت و لزجت وابسته به دما HN10101220027
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی اميدعلي اکبري، داود طغرايي، آرش کريمي پور، حبيب اله عالي پور تأثير وجود دندانه بر پارامترهاي جريان و انتقال حرارت آرام نانوسيال آب-اکسيد آلومينيم با کسر حجمي‌هاي مختلف نانوذره در يک ميکروکانال HN10101320024
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی علی براتی ماژان تحليل تأثيرات زاويه پاشش جت دستگاه پرده هوایی به منظور جداسازي ايروديناميكي و حرارتي دو محيط مجاور غير هم فشار HN10101380217
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حسن حسن ­زاده، حسين شريعتي ايوري، سيد عليرضا ذوالفقاري مدل سازي و تحليل اثرات دماي محيط بر ميزان آب جمع شده در لباس به عنوان يک محيط متخلخل HN10101390132
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی Mohamad H.Eslampanah, seyfolah sadodin Coupled thermoelastic response of functionally graded cylindrical shells by using Galerkin method HN10101410214
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حسين شکوهمند، سيد عبدالکريم پيمبرپور بررسي انتقال حرارت و جرم در مبدل هاي فورگو T-60 تحت شرايط پره جزئي و کاملاً مرطوب HN10101430165
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی ايمان زحمكش - عادل فروغ زاده تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پتروشیمی خراسان HN10101450118
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی علیرضا رضایی آهوانویی - محمود رضا دارایی بررسی دقت روش باقیمانده وزن دار در حل معادله انتقال حرارت HN10101460115
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی آرش مير عبدالله لواساني - کیوان حاجی آقابالا زاده تاثیر دو صفحه موازی بر جریان سیال و انتقال حرارت از دو استوانه بادامکی شکل کنار هم HN10101480043
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمدرضا انصاري - اسعد میره کی مقایسه ی عددی تلاطم در مخزن دو و سه بعدی مستطیلی دو فازی تحت تحریک عرضی HN10101490044
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017