يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی ويدا خرمشاهي، خسرو رستمي، زهرا اصفهاني بلندبالايي ررسي فرايند استخراج جامد-مايع رنگدانه از پوست انار سياه:سينتيك و انتقال جرم HN10101940055
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی سيد علي مير احمدي گل رودباري - محمد کلته تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل رانکین دو مرحله‌ای با بازیاب HN10101950056
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محسن موحدنيا، حسين احمدي کيا حل تحليلي معادله انتقال حرارت بيولوژيک هذلولوي به کمک تابع گرين HN10101990073
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی حسين احمدي كيا - محسن موحدنیا حل تحلیلی معادله انتقال حرارت بیولوژیک پنز به کمک تابع گرین HN10101990152
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی Fatemeh Nadi Estimation of the Mass Transfer Parameters of Horseradish (Armoracia rusticana L.) under Convective Drying HN10102000146
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمد جواد مقربي - محمدرضا رضایی افزایش انتقال حرارت در کانال با بلوک متخلخل به کمک روش شبکه ی بولتزمن با زمان آسودگی چندگانه HN10102020105
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی S.Khalili , B.Khoshandam A second-order approximate solution of the reaction–diffusion process in spherical porous catalyst HN10102030080
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی امين بهزاد مهر - فرامرز سرحدي - محسن ایرانی بررسی عددی دیوار خورشیدی حاوی مواد تغییر فاز جهت گرمایش داخلی HN10102060072
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی ميرمرتضي هاشمي، حسين شکوهمند، محمد لايقي ررسي انتقال حرارت در مبرّد و قطعه کار در فرآيند سنگ زني با استفاده از شبيه سازي جريان در ميکروکانال ها HN10102090090
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
متن کامل نام کنفرانس گروه نام نويسندگان نام مقاله کد مقاله در کنفرانس
دانلود فايل دومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران گروه فني ومهندسی محمد رضا توکلي، رضا زاغيان، علي محمدي استفاده از لوله هاي حرارتي در خنک کاري وسايل الکترونيکي با انتقال حرارت اجباري HN10102110081
 << صفحه قبلي   [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]   صفحه بعدی >>
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه سمنان می باشد Copyright © 2017